page contents

ปั๊มน้ำมันขนาดกลาง

สถานีบริการน้ำมันขนาดกลาง ที่มีตู้จ่ายน้ำมัน ตั้งแต่ 4-6 ตู้จ่าย เหมาะสำหรับเปิดให้บริการในชุมชนหรือหมู่บ้าน ที่เป็นถนนสายหลัก มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยมีถังบรรจุน้ำ้มันชนิดไวไฟน้อย หรือ ดีเซล  ตั้งแต่ 9,000-15,000 ลิตร และมีถังบรรจุน้ำมันชนิดไวไฟมาก ไม่เกิน 5,000 ลิตรโดยเป็นถังฝังดิน ชนิดชั้นเดียว สามารถยื่นขออนุญาติกการประกอบกิจการกับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทางบริษัทยินดีให้คำปรึกษา ก่อนการตัดสินใจประกอบกิจการ

             เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเป็นเจ้าของกิจการโดยเริ่มจากลงทุนในกิจการค้าขายน้ำมันที่มีขนาดเล็ก ใช้งบประมาณในการลงทุนไม่สูงมากนัก เรามีทีมงานที่คอยวางแผน และคอยแนะนำตามงบประมาณที่ท่านมีอยู่ และ ออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นท่ี  และนอกจากนั้นทางเรายังมีเครื่องมือที่ช่วยในการบริการจัดการให้กับท่าน ได้แก่ ระบบควบคุมการการขายน้ำมัน ระบบควบคุมสต๊อกสินค้า ซึงสามารถเชื่อมต่อกับตู้จ่ายน้ำมัน ทำให้เพิ่มความแม่นยำในการดำเนินกิจการ เพราะเรารู้ว่า "อาชีพค้าขายน้ำมัน ทุกลิตรนั้นคือต้นทุน"


Visitors: 52,895