page contents

หน่วยงานราชการ

 

     สถานีจ่ายน้ำมันสำหรับหน่วยงานราชการ  เนื่องจากหน่วยงานราชการที่มีเครื่องมือ เครื่องจักรกลหนัก หรือยานพาหนะจำนวนมาก และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวนมาก  ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะจัดซื้อกับสถานีบริการน้ำมันโดยการเปิดเครดิตกับสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่  ทำให้ต้นทุนสูงด้านน้ำมันเชื้อเพลิง และที่สำคัญ   ในเรื่องการบริหารจัดการทำได้ค่อนข้างลำบาก ดั่งนั้นหน่วยงานราชการก็สามารถตั้งงบประมาณ ในการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำมัน สำหรับหน่วยงานตนเองได้ ในการก่อสร้างนั้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดและความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งต้องวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการใช้ในแต่และวัน เดือน หรือแต่ละปี เพื่อกำหนด ขนาดของวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้าง เช่น ขนาดของ ถังนำ้มัน บนดิน หรือใต้ดิน จำนวนของตู้จ่ายน้ำมัน เป็นต้น

      เพื่อลดปัญหา และอุปสรรคในด้านการบริหารจัดการต่างๆ  ในหน่วยงานของตนเอง   ที่สำคัญค่าใช้จ่ายในด้านน้ำมันเชื้อเพลิง จะประหยัดขึ้น เนื่องจากการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ในราคาขายส่งจะทำให้ต้นทุนถูกลง สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ทัสพาว จำกัด โทรศัพท์ 034-542-945


 • ปั๊มชุมชน
  สถานีบริการน้ำมันขนาดเล็ก หรือ ปั๊มน้ำมันชุมชนขนาดเล็กที่มีตู้จ่ายน้ำมัน ตั้งแต่ 1-2 ตู้จ่าย เหมาะสำหรับเปิดให้บริการในชุมชนหรือหมู่บ้าน ที่เป็นถนนสายรอง โดยมีถังบรรจุ...

 • ปั๊มน้ำมันขนาด 4 หัวจ่าย
  สถานีบริการน้ำมันขนาดกลางที่มีตู้จ่ายน้ำมัน ตั้งแต่ 4-6 ตู้จ่าย เหมาะสำหรับเปิดให้บริการในชุมชนหรือหมู่บ้าน ที่เป็นถนนสายหลัก มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยมีถังบรรจุน้ำ้มันชนิ...

 • ก่อสร้างปั๊มน้ำมัน
  บริษัท ทัสพาว จำกัด รับออกแบบและก่อสร้าง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ทุกขนาด ยินดีให้คำปรึกทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ตามความต้องการ และงบประมาณของลูกค้า เรายิน...

 • ถังน้ำมันและตู้จ่ายน้ำมัน
  สถานีจ่ายน้ำมันสำหรับผู้ประกอบการที่มีน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ใชเองในกิจการ เพื่อลดต้นทุนด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งต้นทุนจะประหยัดกว่าที่ไปใช้บริการที่สถานีีบริการน้ำมันด้านนอก เพรา...

 • โปรโมตถัง.jpg
  ออกแบบและผลิตถังบรรจุน้ำมัน บริษัท ทัสพาว จำกัด เรามีทีมงาน ในการออกแบบ และผลิตถังน้ำมันทุกขนาด รวมถึงจำหน่ายถังน้ำมันมมใต้ดินสองชั้นตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบก...

 • ก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน
  ติดตั้งถังน้ำมันบนดินและใต้ดิน บริษัท ทัสพาว จำกัด รับผลิต จำหน่าย ถังน้ำมันทุกขนาด พร้อมขนส่งและติดตั้ง ถังน้ำมันทุกขนาด ทั่วประเทศ ด้วยทีมงานและเครื่องมือเครื่องจักรท...

 • แนวเดินท่อคุณอำนวยลพบุรี.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • ตรวจสอบและซ่อมบำรุงตู้จ่าย ทัสพาว เรามีทีมช่าง ที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฏหมายจากกรมการค้าภายใน ที่คอยตรวจสอบ ตู้จ่ายน้ำมัน ให้กับลูกค้า ได้ทันท่วงที ไม่ว่าจะอยู่ในพื้น...

 • _MG_6565.jpg
  ติดตั้งชุดสูบจ่ายน้ำมันหล่อลื่น Viscomat Vane พร้อมด้วย มิเตอร์ K33 สำหรับน้ำมันหล่อลื่น ซึงจะดูดจากถัง 200 ลิตร หรือ ถังขนาดใหญ่ อัตราการไหลสูงสุดได้ถึง 25 ลิตรต่อนาที สามารถใช้...
Visitors: 52,895