โปรแกรมจัดการระบบการเติมน้ำมัน

โปรแกรมจัดการระบบการเติมน้ำมัน เทคโนยีจาก PIUSI ประเทศอิตาลี เป็นซอฟแวร์ที่จะมาช่วยผู้ประกอบการทำงาน

ได้ง่ายขึ้น เพื่อผู้ประกอบการที่มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงภายในกิจการของตนเอง โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีรถยนต์จำนวนมาก

ซึ่งยากต่อการจัดการในเรื่องของการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เช่น อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคัน การควบคุมการเติม

น้ำมันให้รถแต่ละคัน พนักงานขับรถ เป็นต้น ซอฟแวร์จะสามารถแยกการทำงานแต่ละรูปแบบได้ชัดเจน มีให้เลือกหลายระบบ

ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการจัดการเติมน้ำมันของทัสพาว ยินดีให้คำปรึกษาฟรี หรือ ต้องการให้ทางเราเข้าไปนำ

เสนอติดต่อฝ่ายขาย ได้เลย

 


  • SELF SERVICE MANAGEMENT 2018-5.jpg
    โปรแกรม Self management 2018เป็นระบบควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากPIUSI ประเทศอิตาลี สำหรับผู้ประกอบการที่มีกิจการที่ต้องใช้รถเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทาง PIUSI ได้พัฒนาข...

  • โปรแกรม Self Service Management 2.0 (SSM 2.0)
    ระบบการทำงานของโปรแกรมSelf Service Management 2.0 (SSM 2.0) 1. ชุดโปรแกรม SSM 2.0 เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตู้จ่ายน้ำมันและชุดวัดระดับน้ำมัน โดยสามารถเชื่อมต่อด้วยระบบ LAN หรือ WIFI...

  • ชนิดน้ำมันที่ใช้ ADBLUE®, สารป้องกันการแข็งตัว, ดีเซล/HVO/XTL, จาระบี, น้ำมันหล่อลื่น, น้ำ, กระจกบังลม เหมาะสำหรับ อุปกรณ์โรงรถ, อุตสาหกรรม คุณสมบัติ เติมน้ำมันได้รว...

ต้องการข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

ยินดีให้คำปรึกษา และ นำเสนอสินค้า
Visitors: 630,670