ติดตั้งปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น

 

     ระบบการจัดการน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหล่อลื่นแยกได้เป็นหลายประเภท เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮโดริค หรือน้ำมันเครื่องจักรต่างๆ เป็นต้น ในอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นต้องใช้ ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
     การใช้งานน้ำมันหล่อลื่นส่วนใหญ่ถ้ามีการจำนวนมาก ผู้ประกอบการจะสั่งซื้อมาเป็นภาชนะบรรจุขนาด 200 ลิตร หรือมากกว่า  จะทำให้ได้ต้นทุนที่ถูก การจะนำไปใช้งานนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการใช้แต่ละครั้งว่าจะมีปริมาตรเท่าไหร่ อุปกรณ์ในการสูบจ่ายจึงมีความจำเป็น เพื่อที่จะนำน้ำมันหล่อลื่นไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงต้องมีการออกแบบวางระบบการนำน้ำมันหล่อลื่นไปใช้งานในด้านต่างๆ อุปกรณ์ที่จำเป็นได้แก่ ปั๊มสูบจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ระบบท่อส่ง มือจ่ายน้ำมันหล่อลื่น สายจ่ายน้ำมันหล่อลื่น และมิเตอร์วัดปริมาตรน้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบและก่อสร้างระบบการจ่ายน้ำมันหล่อลื่น

 ออกแบบระบบการจ่ายน้ำมันหล่อลื่น

 

ติดตั้งปั้มสูบจ่ายน้ำมันหล่อลื่น  ติดตั้งปั๊มสูบจ่ายน้ำมันหล่อลื่น


ผลิตถังบรรจุน้ำมันหล่อลื่นทุกขนาด

 ถังน้ำมันหล่อลื่น

 

 เดินท่อระบบจ่ายน้ำมันหล่อลื่น

 เดินท่อระบบจ่ายน้ำมันหล่อลื่น

 

 


บริษัท ทัสพาว จำกัด 

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 189/56 หมู่ 1 ถนนบรมราชชนนี-พุทธมณฑลสาย 5 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210


       สาขากาญจนบุรี : เลขที่ 63/15 หมู่ 6 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120


โทร :
 034-542945 , 081-5860690 , 063-2258270 , 092-6984440


E-mail :  sale01@taspow.com, admin@taspow.com 

ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่

             

Visitors: 120,923