วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

 

Vision วิสัยทัศน์

"เป็นผู้นำด้านระบบการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น"

                                                                                                                                                                                                                 

                                              
                                                                                                                                                                                        

 Mission พันธกิจ

 "ให้บริการวางระบบการบริหารจัดการ การใช้น้ำมันเชื้่อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยมาตรฐานสากล"

 

  

 

 

 


บริษัท ทัสพาว จำกัด 

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 189/56 หมู่ 1 ถนนบรมราชชนนี-พุทธมณฑลสาย 5 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210


       สาขากาญจนบุรี : เลขที่ 63/15 หมู่ 6 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120


โทร :
 034-542945 , 081-5860690 , 063-2258270 , 092-6984440


E-mail : sale01@taspow.com, admin@taspow.com

ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่

          

Visitors: 120,927