การประกอบธุรกิจ

 

                           

บริษัท ทัสพาว จำกัด เราให้บริการผู้ประกอบธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่น ทั้งในเชิงการค้า และ มีไว้ใช้ในกิจการ เราจึงมีการแบ่งกลุ่มการให้บริการดังนี้

 

 

           >>                      

กลุ่มแรก ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ปั๊มน้ำมัน ที่ต้องการดำเนินธุรกิจค้าน้ำมันเชื้อเพลิง เราให้บริการครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบ และ ก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทุกขนาด ตามความต้องการ รวบถึงบริการ ซ่อมบำรุง เครื่องมือ และ อุปกรณ์ต่างๆ  

        >>                       กลุ่มที่สอง กลุ่มผู้ประกอบการ ที่มีความต้องการมีน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ใช้ในกิจการ เพื่อลดต้นทุนในการบริหารจัดการด้าน โลจิสติกส์ เพิ่มกำไรให้ธุรกิจ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์ม หรือ หน่วยงานราชการ เป็นต้น ลูกค้าในกลุ่มนี้จะเน้นเรื่องต้นทุนสินค้า และความสะดวกเป็นหลัก   

 

 

        > >                        กลุ่มที่สาม กลุ่มผู้ประกอบการที่มีความต้องการใช้ น้ำมันหล่อลื่น และเพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพ เราจึงออกแบบการใช้งานน้ำมันหล่อลื่น เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการแต่ละราย เช่น ศูนย์บริการรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ ในแผนกซ่อมบำรุงต่างๆ เป็นต้น  

 

 

 

 

 


บริษัท ทัสพาว จำกัด 

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 189/56 หมู่ 1 ถนนบรมราชชนนี-พุทธมณฑลสาย 5 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210


       สาขากาญจนบุรี : เลขที่ 63/15 หมู่ 6 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120


โทร :
 034-542945 , 081-5860690 , 063-2258270 , 092-6984440


E-mail : sale01@taspow.com, admin@taspow.com

ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่

           

Visitors: 120,923