โปรแกรม Self Service desk 2018

โปรแกรม Self Service desk 2018 เป็นระบบควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จาก PIUSI ประเทศอิตาลี สำหรับผู้ประกอบการที่มีกิจการที่ต้องใช้รถเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทาง PIUSI ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นได้มีการใช้งานน้ำมันเชื่้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตู้จ่ายน้ำมันดิจิตอล Self Service 70 MC สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ พร้อมบันทึกการใช้งานของตู้จ่ายน้ำมันได้ตลอดเวลา สามารถสรุปรายงานยอดการใช้งานน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับรู้การใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละวัน 


รายละเอียดและวิธีการใช้งานตู้จ่ายน้ำมันเมื่อเชื่อมต่อโปรแกรมเข้ากับคอมพิวเตอร์

    เมื่อผู้ดูแลระบบหรือแอดมินเพิ่มข้อมูลของผู้ใช้งาน(กุญแจสีเหลือง)เรียบร้อยแล้ว ก่อนการเติมหรือสั่งจ่ายน้ำมันจะต้องสัมผัสกุญแจสีเหลืองก่อนทุกครั้ง เมื่อแตะแล้วผู้ใช้ก็ต้องกรอกรายละเอียดให้ครบ เช่นทะเบียนอะไร เลขไมล์อะไร เมื่อเสร็จเรียบร้อยก็ยกมือจ่ายเติมได้ทันที ในแต่ละวันผู้ดูแลควบคุมระบบสามารถดึงข้อมูลการสั่งจ่ายน้ำมันได้ด้วยกุญแจสีแดงและนำไปเชื่อมต่อเข้ากับชุด USB และจะออกมาเป็นรายงานการใช้น้ำมัน ในรายงานก็จะแสดง วันเวลาที่เติม ชื่อผู้เติม/รหัสกุญแจ ทะเบียนรถ เลขไมล์ จำนวนลิตรที่เติมไป สามารถแยกหรือดูรายงานของแต่ละคนได้

*ระบบนี้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มีกุญแจก็จะไม่สามารถมาเติมน้ำมันตู้นี้ได้

 

 


บริษัท ทัสพาว จำกัด 

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 189/56 หมู่ 1 ถนนบรมราชชนนี-พุทธมณฑลสาย 5 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210


       สาขากาญจนบุรี : เลขที่ 63/15 หมู่ 6 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120


โทร :
 034-542945 , 081-5860690 , 063-2258270 , 092-6984440


E-mail : info@taspow.com 

ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่

             

Visitors: 97,859