โปรแกรม Self Service Management 2018

 

 

โปรแกรม Self Service Management 2018 เป็นระบบควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จาก PIUSI ประเทศอิตาลี ที่ใช้งานร่วมกับตู้จ่ายน้ำมันดิจิตอล Self Service 70 MC สำหรับผู้ประกอบการที่มีกิจการที่ต้องใช้รถเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทาง PIUSI ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นได้มีการใช้งานน้ำมันเชื่้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตู้จ่ายน้ำมันดิจิตอล Self Service 70 MC สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ พร้อมบันทึกการใช้งานของตู้จ่ายน้ำมันได้ตลอดเวลา สามารถสรุปรายงานยอดการใช้งานน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับรู้การใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละวัน 

 

 

 

 

 

 
 


บริษัท ทัสพาว จำกัด 

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 189/56 หมู่ 1 ถนนบรมราชชนนี-พุทธมณฑลสาย 5 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210


       สาขากาญจนบุรี : เลขที่ 63/15 หมู่ 6 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120


โทร :
 034-542945 , 081-5860690 , 063-2258270 , 092-6984440


E-mail : info@taspow.com 

ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่

               

Visitors: 113,914