การปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ


     การหาจุดชีพจร เพื่อตรวจเช็คการเต้นของหัวใจของผู้ประสบเหตุ ก่อนทำการช่วยเหลือให้ขั้นตอนต่อไป 
  การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุด้วยวิธี CPR หรือการปั๊มหัวใจ ระหว่างรอรถพยาบาล
   
  การใช้เครื่องช่วยหายใจ SCBA สำหรับผู้ช่วยเหลือที่จะเข้าไปช่วยผู้ประสบเหตุในพื้นที่อับอากาศ  
   จำลองเหตุการณ์ การทำงานในพื้นที่อับอากาศ เช่น ภายในถังบรรจุน้ำมัน เตรียมความพร้อมและอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบเหตุหมดสติระหว่างการทำงานในพื่นที่อับอากาศ
การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่หมดสติ ออกจากพื้นที่อับอากาศ อย่างระมัดระวัง 
    เมื่อนำผู้ประสบเหตุหมดสติ ออกจากพื้นที่อับอากาศแล้ว ทำการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุด้วยวิธี CPR หรือการปั๊มหัวใจ 


 


บริษัท ทัสพาว จำกัด 

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 189/56 หมู่ 1 ถนนบรมราชชนนี-พุทธมณฑลสาย 5 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210


       สาขากาญจนบุรี : เลขที่ 63/15 หมู่ 6 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120


โทร :
 034-542945 , 081-5860690 , 063-2258270 , 092-6984440


E-mail : info@taspow.com 

ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่

             

Visitors: 98,813