ตามราคาน้ำมัน เดือนธันวาคม 2561

ตามราคาน้ำมันกับทัสพาว ประจำเดือนธันวาคม 2561 ทิศทางราคาน้ำมันดิบ อยู่ในทิศปรับขึ้น-ลง ในช่วง 0.10-2.00 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล 


 • 1-ธันวาคม-2561.jpg
  ตามราคาน้ำมันกับทัสพาว ราคาน้ำมันดิบปรับลง ในวันนี้ WTI อยู่ที่ 50.93 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับลงมา 0.52 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนตลาด Brent ในวันนี้ อยู่ที่ 58.71 ปรับลงมา 0.80...

 • 3-ธันวาคม-2561.jpg
  ตามราคาน้ำมันกับทัสพาว ราคาน้ำมันดิบปรับลงจากวันก่อน ในวันนี้ WTI อยู่ที่ 52.32 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับขึ้นมา 1.39 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนตลาด Brent ในวันนี้ อยู่ที่ 60.84 ป...

 • 4-ธันวาคม-2561.jpg
  ตามราคาน้ำมันกับทัสพาว ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้น ในวันนี้ อยู่ที่ 52.95 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับขึ้นมา 2.02 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนตลาด Brent ปรับลงเล็กน้อย ในวันนี้ อยู่ที่...

 • 6-ธันวาคม-2561.jpg
  ตามราคาน้ำมันกับทัสพาว ราคาน้ำมันดิบปรับลง ในวันนี้ อยู่ที่ 52.89 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับลงมา 0.36 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนตลาด Brent ในวันนี้ อยู่ที่ 61.56 ปรับลงมา 0.52 เหร...

 • 7-ธันวาคม-2561.jpg
  ตามราคาน้ำมันกับทัสพาว ราคาน้ำมันดิบปรับลง ในวันนี้ อยู่ที่ 51.49 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับลงมา 1.40 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนตลาด Brent ในวันนี้ อยู่ที่ 60.06 ปรับลงมา 1.50 เหร...

 • 8-ธันวาคม-2561.jpg
  ตามราคาน้ำมันกับทัสพาว ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้น ในวันนี้ อยู่ที่ 52.61 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับขึ้นมา 1.12 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนตลาด Brent ในวันนี้ อยู่ที่ 61.67 ปรับขึ้นมา 1....

 • 10-พฤศจิกายน-2561.jpg
  ตามราคาน้ำมันกับทัสพาว ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับลง ในวันนี้ อยู่ที่ 52.43 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับลงมา 0.18 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนตลาด Brent ปรับขึ้น ในวันนี้ อยู่ที่ 61.78 ปรั...

 • 11-ธันวาคม-2561.jpg
  ตามราคาน้ำมันกับทัสพาว ราคาน้ำมันดิบปรับลง ในวันนี้ อยู่ที่ 51.00 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับลงมา 1.61 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนตลาด Brent ในวันนี้ อยู่ที่ 59.97 ปรับลงมา 1.70 เหร...

 • 12-ธันวาคม-2561.jpg
  ตามราคาน้ำมันกับทัสพาว ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้น ในวันนี้ อยู่ที่ 51.65 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับขึ้นมา 0.65 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนตลาด Brent ในวันนี้ อยู่ที่ 60.20 ปรับขึ้นมา 0....

 • 13-ธันวาคม-2561.jpg
  ตามราคาน้ำมันกับทัสพาว ราคาน้ำมันดิบปรับลงจากวันก่อนเล็กน้อย ในวันนี้ WTI อยู่ที่ 51.15 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับลงมา 0.50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนตลาด Brent ในวันนี้ อยู่ที่ 6...

 • 14-ธันวาคม-2561.jpg
  ตามราคาน้ำมันกับทัสพาว ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นจากวันก่อน ในวันนี้ WTI อยู่ที่ 52.58 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับขึ้นมา 1.43 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนตลาด Brent ในวันนี้ อยู่ที่ 61.4...

 • 15-ธันวาคม-2561.jpg
  ตามราคาน้ำมันกับทัสพาว ราคาน้ำมันดิบปรับลงจากวันก่อน ในวันนี้ WTI อยู่ที่ 51.20 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับลงมา 1.38 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนตลาด Brent ในวันนี้ อยู่ที่ 60.28 ปรั...

 • 17-ธันวาคม-2561.jpg
  ตามราคาน้ำมันกับทัสพาว ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นจากวันก่อน ในวันนี้ WTI อยู่ที่ 51.32 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับขึ้นมา 0.12 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนตลาด Brent ในวันนี้ อยู่ที่ 60.31...

 • 19-ธันวาคม-2561.jpg
  ตามราคาน้ำมันกับทัสพาว ราคาน้ำมันดิบปรับลงสูง ในวันนี้ WTI อยู่ที่ 49.24 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับลงมา 3.64 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนตลาด Brent ในวันนี้ อยู่ที่ 56.26 ปรับลงมา 3...

 • 20-ธันวาคม-2561.jpg
  ตามราคาน้ำมันกับทัสพาว ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นจากวันก่อน ในวันนี้ WTI อยู่ที่ 47.20 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับขึ้นมา 0.96 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนตลาด Brent ในวันนี้ อยู่ที่ 57.24...

 • 21-ธันวาคม-2561.jpg
  ตามราคาน้ำมันกับทัสพาว ราคาน้ำมันดิบปรับลง ในวันนี้ WTI อยู่ที่ 45.88 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับลงมา 2.29 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนตลาด Brent ในวันนี้ อยู่ที่ 54.35 ปรับลงมา 2.89...

 • 22-ธันวาคม-2561.jpg
  ตามราคาน้ำมันกับทัสพาว ราคาน้ำมันดิบปรับลง ในวันนี้ WTI อยู่ที่ 45.59 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับลงมา 0.29 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนตลาด Brent ในวันนี้ อยู่ที่ 53.82 ปรับลงมา 0.5...

 • 24-ธันวาคม-2561.jpg
  ตามราคาน้ำมันกับทัสพาว ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นเล็กน้อย ในวันนี้ WTI อยู่ที่ 45.60 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับขึ้นมา 0.01 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนตลาด Brent ในวันนี้ อยู่ที่ 53.95 ป...

 


บริษัท ทัสพาว จำกัด 

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 189/56 หมู่ 1 ถนนบรมราชชนนี-พุทธมณฑลสาย 5 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210


       สาขากาญจนบุรี : เลขที่ 63/15 หมู่ 6 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120


โทร :
 034-542945 , 081-5860690 , 063-2258270 , 092-6984440


E-mail : info@taspow.com 

ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่

           

Visitors: 93,370