เมื่อน้องน้ำ ดันมาอยู่ในน้ำมัน

 

เมื่อน้องน้ำ ดันมาอยู่ในน้ำมัน


เอารถขับเข้าไปเติมน้ำมันที่ปั๊ม พอขับออกมาได้สักพักเครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้น ต่อมาเครื่องดับเฉยเลย พอให้ช่างมาตรวจสอบพบว่า 

ในน้ำมันมีน้ำผสมมา ปัญหานี้ ไม่ว่าเจ้าของรถ หรือเจ้าของปั๊มใครไม่อยากเจอใช่มั้ย

 

 

อาการของรถยนต์ที่เติมน้ำมันมีน้ำปนมาเครื่องยนต์จะสะดุด เร่งไม่ขึ้น มีควันมากกว่าปกติแล้วเครื่องยนต์จะดับลง

การแก้ไขสำหรับผู้ใช้รถเมื่อไปเติมน้ำมันมาแล้วมีน้ำปนอยู่ในน้ำมัน

 • ขณะขับรถถ้าพบว่าเครื่องยนต์มีปัญหา แต่ไม่ทราบว่าสาเหตุใด ให้พยายามบังคับรถยนต์จอดในพื้นที่ปลอดภัยก่อนเสมอ

 

 • การสังเกตสำหรับการเติมน้ำมันที่ปนน้ำมา จะเกิดขึ้นภายหลังจากแวะเข้าเติมน้ำมัน และขับออกมาไม่เกิน 1-5 กม.จากสถานีบริการ เครื่องยนต์มีปัญหาให้สันนิษฐานว่า เกิดจากการเติมน้ำมัน ไม่เติมน้ำมันผิดชนิด หรือไม่มีน้ำปนอยู่ในน้ำมัน เบื้องต้น

 

 

 • ติดต่อสถานีบริการน้ำมันที่เราได้ไปใช้บริการ แจ้งให้ทราบถึงอาการของเครื่องยนต์ที่พบ
    


สำหรับการแก้ไขของรถยนต์กรณีเติมน้ำมันที่มีปนน้ำปนมา    

 

 • ถ่ายน้ำมันมันออกจากถังบรรจุของรถยนต์ให้หมด    

 

 • ทำการไล่ระบบท่อจ่ายน้ำมัน และปั๊มจ่ายน้ำมัน เพื่อถ่ายน้ำมันเดิมออก

 

 • เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันใหม่

 

 • เติมน้ำมันเข้าไปใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้

 

 • ไล่ระบบลมและน้ำมันให้เต็มระบบ สตาร์ทเครื่องยนต์เดินเบาทิ้งไว้ 10-20 นาที

 

สาเหตุที่น้ำปนอยู่ในน้ำมัน  และน้ำนี้มาจากไหน

 ถังเก็บน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน หรือถังบรรจุน้ำมันบนดิน หรือใต้ดิน มีน้ำปนอยู่ และปนมาได้อย่างไรบ้าง

 •  สถานีบริการน้ำมันรับน้ำมันจากผู้ขนส่งน้ำมันที่มีน้ำปนมาด้วย

 

 •  มีน้ำท่วมขัง ฝาถังบรรจุน้ำมันปิดไม่สนิท ทำให้มีน้ำไหลเข้าไปในถังบรรจุ

 

 •  ถังบรรจุน้ำมัน และระบบท่อน้ำมัน มีการรั่วซึม ทำให้น้ำสามารถเข้าไปในระบบได้

 

 •   เกิดจากการระเหยของไอน้ำภายในถังบรรจุเอง และสะสมมาเป็นระยะเวลานาน
 

 

 

การแก้ไขกรณีสถานีบริการหรือผู้ประกอบการพบว่ามีน้ำอยู่ในถังบรรจุน้ำมัน

 • เมื่อทราบว่ามีเหตุการดังกล่าวต้องหยุดให้บริการน้ำมันชนิดนั้นทันทีเพื่อตรวจสอบ

 

 • ตรวจสอบน้ำมันว่ามีน้ำปนมาหรือไม่ ด้วยการใช้น้ำยาวัดน้ำ ตรวจสอบ

 

 • ถ่ายน้ำมันออกจากถังบรรจุ พร้อมทำความสะอาดถังบรรจุน้ำจนสะอาด(ต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ)

 

 • ค้นหาสาเหตุของปัญหาที่มีน้ำปนมา 

 

 • ทำการซ่อมบำรุงแก้ไขปัญหา ก่อนเปิดดำเนินการ

 

การป้องกันปัญหาเรื่องมีน้ำปนในน้ำมันเชื้อเพลิง

 • สถานีบริการน้ำมันหรือผู้สั่งซื้อน้ำมัน ต้องทำการวัดตรวจสอบ การปนของน้ำก่อน โหลดน้ำมันเข้าถังบรรจุเสมอ

 

 • ทำการตรวจสอบการรั่วซึม ของถังบรรจุน้ำมัน หรือ ระบบท่อจ่ายน้ำมัน ก่อนเปิดให้บริการกับผู้บริโภค หรือ ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ 

       กฏหมายบังคับให้มีการตรวจสอบการรั่วซึมตามวาระ ทุก 10 ปี

 

 

การตรวจสอบตามขั้นตอนต่างๆดั่งที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้น จะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในการใช้บริการของสถานีบริการน้ำมัน ดังนั้นจึงไม่ควรละเลย ขั้นตอนดังกล่าว มั่นตรวจสอบการปนของน้ำในน้ำมันอยู่เสมอ

 

   

 

 

Visitors: 120,920