รถยนต์ที่ใช้ B10/B20 ได้

รายชื่อรถยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์รับรองว่าสามารถใช้น้ำมันเชื้อเพลิง B10 และ B20 ได้ 

 

            กระทรวงพลังงานได้ประกาศรุ่นรถยนต์ที่สามารถใช้น้ำมัน B10 และ B20 ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล

เพื่อลด PM 2.5 ในอากาศให้ได้มากที่สุด เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้่บริโภคในการใช้น้ำมัน ไบโอดีเซลจึงให้ผู้ผลิตรถยนต์ทดสอบ และประกาศ

รายชื่อรุ่นรถยนต์ที่สามารถใช้น้ำมันดีเซล B10 และ B20 ได้

สามารถตรวจสอบรายชื่อรถยนต์และรุ่นอื่นๆ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบได้เลย

Visitors: 120,921