MCO GO

โปรแกรมควบคุมการจ่ายน้ำมันหล่อลื่น MCO GO

สำหรับเจ้าของกิจการศูนย์บริการ อู่ซ่อมรถยนต์ ที่ต้องการควบคุมการเติมน้ำมันหล่อลื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.เป็นโปรแกรมสำหรับ ควบคุมการใช้น้ำมันหล่อลื่นในส่วนงานซ่อมบำรุง รุ่นใหม่ล่าสุด

2.จัดการระบบโปรแกรม ผ่านคอมพิวเตอร์ control unit Mobile unit และเชื่อมต่อด้วยระบบLAN-WIFI

3.ระบุ วันเวลาที่เติม พนักงานที่เติม ระบุตู้ที่เติม จำนวนที่เติม แยกข้อมูล ระหว่าง รถยนต์ กับ พนักงานขับรถ

4.ออกรายงานได้ เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี รายพนักงานเติม หรือรายรถยนต์หรือเครื่องจักร 

5.พัฒนาเทคโนโลยี จาก PIUSI ประเทศอิตาลี

และอีกหลากหลายรูปแบบที่สามารถช่วยให้การบริหารจัดการในธุรกิจคุณได้อย่างเบ็ดเสร็จ

ติดต่อฝ่ายขาย ออฟฟิศ 034-542-945 มือถือ 092-698-4440, 081-586-0690, 063-225-8270 line:@taspow05

Visitors: 126,975