ปรับสูตรน้ำมันดีเซลใหม่

 

เริ่มแล้ววันแรก #ปรับสูตรน้ำมันดีเซล เหลือเพียง B7 ชนิดเดียว

คณะกรรมการบริหารพลังงาน มีมติปรับสูตรน้ำมันดีเซล เหลือเพียง B7 ชนิดเดียว หลังที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เหลือ 1 ชนิด คือ B7 จากปัจจุบันมี 3 ชนิด คือ B7 B10 และ B20 เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมถึง 31 มีนาคม 2565

โดยการปรับเปลี่ยนนี้ส่งงผลให้มีการตรึงราคาปลีกน้ำมันดีเซลลดลงเหลือไม่เกิน 30 บาท เป็นระยะเวลา 4 เดือน

Visitors: 683,733