โปรแกรมควบคุมการขายน้ำมัน TPMS

 

โปรแกรมควบคุมการขายน้ำมัน TPMS
     
     เป็นโปรแกรมควบคุมการขายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับปั๊มน้ำมัน ที่มีการขายให้กับผู้บริโภค ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการระบบการขายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการขายผ่านพนักงานขายหน้าลาน จะทำให้สรุปรายงานต่างๆของการขายได้ตลอดเวลา เชื่อมต่อกับตู้จ่ายน้ำมันได้ถึง 12 หัวจ่าย มีระบบตัดกะทำงานได้อย่างแม่นยำ 

 

 

 

 

  

 

โปรแกรมควบคุมการขายน้ำมัน TPMS

                                1. รายงานสรุปประจำช่วงเวลาการทำงาน (cashier shift report)

                                2. รายงานประจำวัน(station daily report)

                                3. รายงานประจำเดือน (station monthly report)

                                4. รายงานแยกตามพนักงานประจำช่วงเวลา (attendant shift report)

                                5. รายงานยอดลูกค้าเครดิตประจําช่วงเวลาทํางาน (the shift report of keep accounts)

                                6. รายงานยอดลูกค้าเครดิตประจําเดือน (month report of keep accounts)

                                7. รายงานรายละเอียดลูกค้าเครดิตประจําวัน (daily detailed report of keep accounts)

                                8. รายงานรายละเอียดลูกค้าเครดิตประจําเดือน(monthly detailed report of keep accounts)

                                9. รายงานรายละเอียดการจ่ายน้ำมันของตู้จ่าย (The detailed shift report forms of every dispenser)

                                10. รายงานรายละเอียดการจ่ายน้ำมันทั้งหมดที่ตัดยอดบันทึก (the shift report forms of waste book)

                                11. รายงานการรับน้ำมันเข้าประจำเดือน (month gather report forms of tank)

                                12. ใบส่งสินค้า

 

 

หน้าจอแสดงผลของโปรแกรมควบคุมการขายน้ำมัน TPMS

โปรแกรมควบคุมการขายน้ำมัน

 

แบบฟอร์มรายงานสรุปประจำช่วงเวลาทำงานของโปรแกรมควบคุมการขายน้ำมัน

รายงานการขายน้ำมัน

รายงานประจำวันยอดขายประจำวันของโปรแกรมควบคุมการขายน้ำมัน

รายงานประจำเดือนของโปรแกรมควบคุมการขายน้ำมัน

รายงานแยกตามพนักงานขาย ของโปรแกรมควบคุมการขายน้ำมัน

รายงานยอดลูกค้าเครดิต ของโปรแกรมควบคุมการขายน้ำมัน

รายงานการรับน้ำมันเข้าประจำเดือน ของโปรแกรมควบคุมการขายน้ำมัน

โปรแกรมควบคุมการขายน้ำมัน

 

 


บริษัท ทัสพาว จำกัด 

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 189/56 หมู่ 1 ถนนบรมราชชนนี-พุทธมณฑลสาย 5 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210


       สาขากาญจนบุรี : เลขที่ 63/15 หมู่ 6 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120


โทร :
 034-542945 , 081-5860690 , 063-2258270 , 092-6984440


E-mail : info@taspow.com 

ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่

             

Visitors: 472,947