มิเตอร์วัดน้ำมัน

มิเตอร์วัดน้ำมัน PIUSI จากประเทศอิตาลี

      ออกแบบและผลิตเพื่อผู้ประกอบการที่มีการใช้งานด้านวัดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งน้ำมันดีเซลและเบนซิน ซึ่งสินค้ามีให้เลือกหลากหลาย ตามความต้องการใช้งานในด้านต่าง ๆ ทั้งระบบดิจิตอลและระบบแมคคานิค พัฒนาขึ้นเพื่อผู้ประกอบการมีไว้ใช้เองในกิจการ ใช้งานง่าย ประกอบเข้ากับปั๊มสูบจ่ายประเภทต่างๆ ได้ 


 • มิเตอร์-K24-ด้านข้่าง1.jpg
  มิเตอร์วัดน้ำมัน K24เครื่องวัดการไหลแบบดิจิตอลพร้อมกังหันที่เหมาะสำหรับการวัดน้ำมันประเภทดีเซลและแสดงผลการจ่ายน้ำมันแบบดิจิตอล

 • มิเตอร์ K33
  มิเตอร์K33 มิเตอร์วัดน้ำมันK33แบบแมคคานิคเป็นมิเตอร์วัดน้ำมันชนิดNutating Diskแบบแมคคานิค ออกแบบและผลิตเพื่อผู้ประกอบการที่ต้องการทราบปริมาณการใช้น้ำมัน แสดงผลได้สูงสุด 999 ลิตร มิ...

 • มิเตอร์-K40-ด้านหน้่า2.jpg
  Piusi K40 เป็นเครื่องวัดระบบแมคคานิคที่เหมาะสำหรับน้ำมันหล่อลื่นที่มีความหนืด ปานกลาง/สูงโดยไม่จำเป็นต้องสอบเทียบใดๆเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจวัดสารหล่อลื่นประเภทต่างๆ

 • K400_F00484000_1.jpg
  K400 เครื่องวัดอัตราการไหลระบบดิจิตอลแบบเฟืองและเครื่องวัดอัตราการไหลสำหรับควบคุมการจ่ายน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันดีเซล หลักการทำงานของเฟืองวงรีช่วยให้มีความแม่นยำสูงเมื่อทำการวัดและล...

 • มิเตอร์วัดน้ำมันK600
  มิเตอร์K600 มิเตอร์วัดน้ำมันK600 แบบดิจิตอลเป็นมิเตอร์วัดน้ำมันชนิด Oval gears 5-Digit Display แสดงผลสูงสุด 9,999ลิตรปรับเปลี่ยนทิศทางได้ อัตราความคาดเคลื่อน+/- 0.5 % ออกแบบและผลิต...

 • มืเตอร์วัดน้ำมัน K700
  รายละเอียดสินค้ามิเตอร์วัดน้ำมัน K700 เป็นมิเตอร์วัดน้ำมันชนิดOval Gear แบบแมคคานิค ใช้สำหรับวัดน้ำมันดีเซล ออกแบบและผลิตเพื่อผู้ประกอบการที่ต้องการทราบปริมานการใช้น้ำมันในแต่ละครั...

 • K900_1senzafilo-r2.jpg
  รายละเอียดสินค้ามิเตอร์วัดน้ำมัน K900 เป็นมิเตอร์วัดน้ำมันชนิดOval Gearแบบดิจิตอล เป็นมิเตอร์วัดน้ำมันดีเซล ออกแบบและผลิตเพื่อผู้ประกอบการที่ต้องการทราบปริมาณการจ่ายน้ำมัน มิเตอร์ว...

 • มิเตอร์-K500-ด้านหน้า2.jpg
  K500 เป็นมาตรวัดหัวฉีดแบบตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับน้ำมันหล่อลื่นด้วย K500 สามารถกำหนดจำนวนลิตรในการเติมแต่ละครั้ง เมื่อครบจำนวนที่เลือกไว้ล่วงหน้าแล้ว หัวฉีดจะปิดวาล์วหยุดการจ่ายโดยอัต...

 • มิเตอร์-K44-ด้านหน้า2.jpg
  มิเตอร์K44 มิเตอร์วัดน้ำมันK44แบบแมคคานิคเป็นมิเตอร์วัดน้ำมันชนิดNutating Diskแบบแมคคานิค ออกแบบและผลิตเพื่อผู้ประกอบการที่ต้องการทราบปริมาณการใช้น้ำมัน แสดงผลได้สูงสุด 9999 ลิตร ม...
เพื่อให้ทุกการเติมน้ำมันของคุณ เต็มไปด้วยคุณภาพ
Visitors: 1,016,803
Powered by ReadyPlanet