มิเตอร์วัดน้ำมัน

 

มิเตอร์วัดน้ำมัน PIUSI จากประเทศอิตาลี

     ออกแบบและผลิตเพื่อผู้ประกอบการที่มีการใช้งานด้านวัดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งน้ำมันดีเซลและเบนซิน ซึ่งสินค้ามีให้เลือกหลากหลาย ตามความต้องการใช้งานในด้านต่างๆ มีทั้งระบบดิจิตอลและระบบแมคคานิค พัฒนาขึ้นเพื่อผู้ประกอบการมีไว้ใช้เองในกิจการ ใช้งานง่าย ประกอบเข้ากับปั๊มสูบจ่ายประเภทต่างๆ ได้  

 


 • มิเตอร์ K33
  มิเตอร์K33 มิเตอร์วัดน้ำมันK33แบบแมคคานิคเป็นมิเตอร์วัดน้ำมันชนิดNutating Diskแบบแมคคานิค ออกแบบและผลิตเพื่อผู้ประกอบการที่ต้องการทราบปริมาณการใช้น้ำมัน แสดงผลได้สูงสุด 999 ลิตร มิ...

 • มืเตอร์วัดน้ำมัน K700
  รายละเอียดสินค้ามิเตอร์วัดน้ำมัน K700 เป็นมิเตอร์วัดน้ำมันชนิดOval Gear แบบแมคคานิค ใช้สำหรับวัดน้ำมันดีเซล ออกแบบและผลิตเพื่อผู้ประกอบการที่ต้องการทราบปริมานการใช้น้ำมันในแต่ละครั...

 • K900_1senzafilo-r2.jpg
  รายละเอียดสินค้ามิเตอร์วัดน้ำมัน K900 เป็นมิเตอร์วัดน้ำมันชนิดOval Gearแบบดิจิตอล เป็นมิเตอร์วัดน้ำมันดีเซล ออกแบบและผลิตเพื่อผู้ประกอบการที่ต้องการทราบปริมาณการจ่ายน้ำมัน มิเตอร์ว...

 • มิเตอร์วัดน้ำมันเบนซิน K33 ATEX
  มิเตอร์วัดน้ำมันเบนซิน K33 ATEXใช้วัดได้ทั้งน้ำมันดีเซลและเบนซิน แสดงผลได้สูงสุด 999 ลิตร รวม 6 หลัก และได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากEXPLOSION PROOF ป้องกันความเสี่ยงต่อการระเบิดสูง

 • มิเตอร์วัดน้ำมันK600
  มิเตอร์K600 มิเตอร์วัดน้ำมันK600 แบบดิจิตอลเป็นมิเตอร์วัดน้ำมันชนิด Oval gears 5-Digit Display แสดงผลสูงสุด 9,999ลิตรปรับเปลี่ยนทิศทางได้ อัตราความคาดเคลื่อน+/- 5 เปอร์เซ็น ออกแบบแ...
Visitors: 630,667