ไส้กรองดักน้ำ/ไส้กรองดักน้ำมัน

ไส้กรองตู้จ่ายน้ำมันพร้อมหัวต่อ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กรองสิ่งต่าง ๆ ที่เจือปนมากับน้ำมัน 

เช่น น้ำที่ปนอยู่ในน้ำมัน หรือ สิ่งสกปรกต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะอาดให้กับน้ำมันก่อนที่จะนำไปใช้ 

และยังเป็นการถนอมเครื่องมือการสูบจ่ายน้ำมันต่าง ๆ ให้มีระยะการใช้งานยาวขึ้น 

มีด้วยกัน 2 แบบ คือ 

1. ไส้กรองดักน้ำ ใช้สำหรับแยกน้ำออกจากน้ำมันก่อนที่น้ำมันจะผ่านเข้าไปในตัวปั้มสูบจ่าย 

2. ไส้กรองดักน้ำมัน ใช้สำหรับแยกสิ่งสกปรกในน้ำมัน เพื่อที่จะได้น้ำมันที่สะอาดก่อนนำไปใช้ 

สามารถนำไปต่อกับปั้มสูบน้ำมันหรือตู้จ่ายน้ำมันได้หลากหลายแบบ 

 

  

ไส้กรองตู้จ่ายน้ำมันพร้อมหัวต่อ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กรองสิ่งต่างๆ ที่เจือปนมากับน้ำมัน เช่น น้ำที่ปนอยู่ในน้ำมัน หรือ สิ่งสกปรกต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะอาดให้กับน้ำมันก่อนที่จะนำไปใช้     และยังเป็นการถนอมเครื่องมือการสูบจ่ายน้ำมันต่างๆ ให้มีระยะการใช้งานยาวขึ้น 


  • ไส้กรองดักน้ำที่ปนอยู่ในน้ำมัน พร้อมหัวต่อ
    รายละเอียดสินค้า ไส้กรองดักน้ำพร้อมหัวต่อ ใช้สำหรับแยกน้ำที่ปนเปื้อนอยูู่ในน้ำมัน เพื่อที่จะได้น้ำมันที่สะอาดก่อนนำไปใช้ สามารถนำไปต่อเข้ากับปั้มดูดน้ำมันหรือตู้จ่ายน้ำมันได้ คุณสม...

  • ไส้กรองดักสิ่งปรกที่ปนอยู่ในน้ำมัน พร้อมหัวต่อ
    รายละเอียดสินค้า ไส้กรองดักน้ำมันพร้อมหัวต่อ ใช้สำหรับแยกสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำมัน เพื่อที่จะได้น้ำมันที่สะอาดก่อนนำไปใช้ และยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ สามารถนำไปต่อเข้ากั...
Visitors: 911,386