Ocio 2.0

OCIO 2.0 ตัวอ่านระดับของเหลวในถัง สำหรับตรวจจับแรงดันด้วยระดับน้ำ โดยท่อที่ใส่ลงในถังและแสดงระดับของเหลวหรือปริมาตร OCIO 2.0 ต้องใช้ซอฟต์แวร์ 2.0 ในการจัดการ โดยการเชื่อมต่อ OCIO 2.0 กับซอฟต์แวร์ 2.0 จะสามารถ

   •  ตั้งค่าชนิดของถัง
   •  โปรแกรมเตือนระดับ
   •  กำหนดหน่วยการวัด
   •  ปรับเทียบเครื่องมือ

OCIO 2.0 ใช้ได้หลายรุ่นแตกต่างกัน คือ

• OCIO RS/485 (สำหรับใช้กับบริการ mc 2.0, 2.0, 2.0 Mcbox cube mc)

• OCIO WiFi 2.0

• OCIO MC 2.0

 

 


บริษัท ทัสพาว จำกัด 

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 189/56 หมู่ 1 ถนนบรมราชชนนี-พุทธมณฑลสาย 5 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210


       สาขากาญจนบุรี : เลขที่ 63/15 หมู่ 6 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120


โทร :
 034-542945 , 081-5860690 , 063-2258270 , 092-6984440


E-mail : info@taspow.com 

ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่

             

Visitors: 198,319