ถังน้ำมัน 3,000 ลิตร

ถังน้ำมันขนาด 3,000 ลิตร
 

 ถังน้ำมันขนาด 3,000 ลิตร ถังน้ำมันขนาด 3,000 ลิตร  ถังน้ำมันขนาด 3,000 ลิตร


ถังน้ำมัน 3,000 ลิตร
 ออกแบบและผลิตเพื่อบรรจุน้ำมันโดยเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งในงานอุตสาหกรรม , งานรับเหมาก่อสร้าง ที่จำเป็นจะต้องใช้น้ำมันเป็นจำนวนมาก เพื่อประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการออกไปเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันที่ไกลจากสถานประกอบการ


รายละเอียดถังน้ำมันขนาด 3,0
00 ลิตร

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.18  เมตร ยาว 3.00 เมตร
 • เสื้อถังหนา 4 มม. / ฝาถังหนา 4 มม. เหล็กแผ่นมาตรฐาน SS400
 • ภายนอกพ่นสีกันสนิมและสีทับหน้า CHUGOKU
 • ทดสอบรอยรั่วซึมด้วยแรงดันลมหรือน้ำ


ส่วนประกอบถังน้ำมันขนาด 3
,000 ลิตร มีรายการดังต่อไปนี้

 • ท่อโหลดน้ำมันเข้าถัง ขนาด 3 นิ้ว พร้อมฝาปิด จำนวน 1 ชุด
 • ฝาแมนโฮลเหล็กหนา 6 มิล พร้อมประเก็นกันไฟและยึดน๊อต จำนวน 1 ชุด
 • ท่อจ่ายน้ำมันขนาด 1.5" จำนวน 1 ชุด
 • ท่อเดรนน้ำมันขนาด 1" พร้อมปลั๊กอุกท่อเดรนขนาด 1" จำนวน 1 ชุด
 • ท่อระบายอากาศ ขนาด 1.5" พร้อมฝาครอบท่อระบายอากาศ จำนวน 1 ชุด
 • วัดปริมาตรน้ำมันด้วยไม้วัดพร้อมตีสเกลและฝาปิดทองเหลืองขนาด 1.5" จำนวน 1 ชุด
 • หูจับสำหรับยึดติดกับตัวรถ จำนวน 1 ชุด

 

 ลักษณะการใช้งาน

 • บรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล่อลื่น/ของเหลว
 • ติดตั้งในสถานที่ที่ต้องการใช้งาน/สถานประกอบการ
 • ประกอบติดตั้งกับตู้จ่ายน้ำมันหรือปั๊มดูดน้ำมัน

 

  

  • ถังน้ำมันขนาด 1,000 ลิตร ถังน้ำมัน 1,000 ลิตรออกแบบและผลิตเพื่อบรรจุน้ำมันโดยเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งในงานอุตสาหกรรม , ง...

 • ถังน้ำมันขนาด 2,000 ลิตร ถังน้ำมัน 2,000 ลิตรออกแบบและผลิตเพื่อบรรจุน้ำมันโดยเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งในงานอุตสาหกรรม , ง...

 • ถังน้ำมันขนาด 4,000 ลิตร ถังน้ำมัน 4,000 ลิตรออกแบบและผลิตเพื่อบรรจุน้ำมันโดยเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งในงานอุตสาหกรรม , ง...

 • ถังน้ำมันขนาด 5,000 ลิตร ถังน้ำมัน 5,000 ลิตรออกแบบและผลิตเพื่อบรรจุน้ำมันโดยเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งในงานอุตสาหกรรม , ง...

 • ถังน้ำมันขนาด 6,000 ลิตร ถังน้ำมัน 6,000 ลิตรออกแบบและผลิตเพื่อบรรจุน้ำมันโดยเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งในงานอุตสาหกรรม , ง...

 • ถังน้ำมันขนาด 7,000 ลิตร ถังน้ำมัน 7,000 ลิตรออกแบบและผลิตเพื่อบรรจุน้ำมันโดยเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งในงานอุตสาหกรรม , ง...

 • ถังน้ำมันขนาด 8,000 ลิตร ถังน้ำมัน 8,000 ลิตรออกแบบและผลิตเพื่อบรรจุน้ำมันโดยเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งในงานอุตสาหกรรม , ง...

 • ถังน้ำมันขนาด 9,000 ลิตร ถังน้ำมัน 9,000 ลิตรออกแบบและผลิตเพื่อบรรจุน้ำมันโดยเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งในงานอุตสาหกรรม , ง...

 • ถังน้ำมันขนาด 10,000 ลิตร ถังน้ำมัน 10,000 ลิตรออกแบบและผลิตเพื่อบรรจุน้ำมันโดยเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งในงานอุตสาหกรรม ,...

 • ถังน้ำมันขนาด 12,000 ลิตร ถังน้ำมัน 12,000 ลิตรออกแบบและผลิตเพื่อบรรจุน้ำมันโดยเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งในงานอุตสาหกรรม ,...

 • ถังน้ำมันขนาด 15,000 ลิตร ถังน้ำมัน 15,000 ลิตรออกแบบและผลิตเพื่อบรรจุน้ำมันโดยเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งในงานอุตสาหกรรม ,...

 • ถังน้ำมันขนาด 18,000 ลิตร ถังน้ำมัน 18,000 ลิตรออกแบบและผลิตเพื่อบรรจุน้ำมันโดยเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งในงานอุตสาหกรรม ,...

 • ถังน้ำมันขนาด 20,000 ลิตร ถังน้ำมัน 20,000 ลิตรออกแบบและผลิตเพื่อบรรจุน้ำมันโดยเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งในงานอุตสาหกรรม ,...

 • ถังน้ำมันขนาด 25,000 ลิตร ถังน้ำมัน 25,000 ลิตรออกแบบและผลิตเพื่อบรรจุน้ำมันโดยเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งในงานอุตสาหกรรม ,...

 • ถังน้ำมันขนาด 30,000 ลิตร ถังน้ำมัน 30,000 ลิตรออกแบบและผลิตเพื่อบรรจุน้ำมันโดยเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งในงานอุตสาหกรรม ,...

 • ถังน้ำมันขนาด 40,000 ลิตร ถังน้ำมัน 40,000 ลิตรออกแบบและผลิตเพื่อบรรจุน้ำมันโดยเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งในงานอุตสาหกรรม ,...

 • ถังน้ำมันขนาด 50,000 ลิตร สำหรับบรรจุน้ำมัน หรือของเหลว อื่นๆ เป็นถังขนาดใหญ่พิเศษ ทัสพาว เพื่อนรู้ใจคนใช้น้ำมัน เราออกแบบ และผลิต ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ และ ขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตร...

 


บริษัท ทัสพาว จำกัด 

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 189/56 หมู่ 1 ถนนบรมราชชนนี-พุทธมณฑลสาย 5 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210


       สาขากาญจนบุรี : เลขที่ 63/15 หมู่ 6 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120


โทร :
 034-542945 , 081-5860690 , 063-2258270 , 092-6984440


E-mail : info@taspow.com 

ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่

             

Visitors: 885,749