ปั๊มดูดน้ำมันเคลื่อนที่ใช้ไฟบ้าน 220 V.

ปั๊มดูดน้ำมันใช้ไฟบ้าน 220V. ใช้ดูดน้ำมันดีเซล และเบนซิน 

ลดต้นทุนด้านการขนส่ง ประหยัดค่าน้ำมัน และจัดทำรายงานการเติมน้ำมัน ด้วยมิเตอร์ K33 และK600

หมดปัญหา น้ำมันไม่ตรงสต็อก น้ำมันหาย ควบคุมงบการจ่ายน้ำมันไม่ได้

 

 Visitors: 885,747