E300

ชื่อสินค้า : ปั๊มดูดน้ำมัน E 300

รายละเอียดสินค้า:

1.เป็นปั๊มดูดน้ำมัน ระบบไฟ AC 220 V.

2.ใช้ดูดถ่าย หรือเติมน้ำมันดีเซล ไบโอดีเซล

3.อัตราการไหลสูงสุด 550 ลิตรต่อนาที

4.ขนาดท่อเข้า-ออก 2"

5.ใช้ร่วมกับโฟรว์มิเตอร์วัดน้ำมันได้

Visitors: 1,006,460