ปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น VISCOMAT GEAR

ชื่อสินค้า : ปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น VISCOMAT GEAR

รายละเอียดสินค้า:

1.เป็นปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น ระบบไฟ AC 220 V.

2.ใช้ดูดถ่าย หรือเติมน้ำมันหล่อลื่น ทุกชนิด

3.อัตราการไหลสูงสุด 14 ลิตรต่อนาที

4.ขนาดท่อเข้า-ออก 1"

5.ใช้ร่วมกับโฟรว์มิเตอร์วัดน้ำมันได้

 

Visitors: 885,743