น้ำมันดีเซลแพง เลือกเติมแบบไหนดี

    ทุกวันนี้ผู้บริโภค หรือผู้ใช้น้ำมันดีเซล เป็นเชื้อเพลิงในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะ หรือ เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ ในท้องตลาดที่จำหน่ายน้ำมันดีเซลไม่ว่าจะเป็น ขายส่ง หรือ จำหน่ายหน้าปั๊ม ก็ต้องสับสนกัน ว่า น้ำมันที่เราสามารถใช้ได้นั้นมีหลากหลายชนิด ถูกแพงตามแต่ละชนิดกันไป ว้นนี้ ทัสพาวเพื่อนรู้ใจคนใช้น้ำมัน จึงนำขอมูลมาให้ทุกท่านได้ทราบกันว่า น้ำมันแต่ละชนิด แบ่งแยกได้เป็นอย่างไรได้บ้าง มาดูกัน

 

 


น้ำมันดีเซล เป็น 2 กลุ่ม

1.น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลรอบหมุนเร็วที่ใช้กับยานยนต์ (Automotive Diesel Oil หรือ Gas Oil) เช่น รถยนต์, รถบรรทุก, เรือประมง, เรือโดยสาร, รถแทรกเตอร์ และเครื่องจักรกลหนักทุกชนิดที่มีรอบหมุนเร็วเกิน 1,000 รอบต่อนาทีเครื่องยนต์ประเภทนี้ จำเป็นต้องใช้น้ำมันที่มีค่าซีเทนสูงและมีการะเหยเร็ว มิฉะนั้นเครื่องยนต์จะเดินไม่สะดวกน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทนี้เรียกว่า น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (HSD; High Speed Diesel Oil) แต่ในตลาดเป็นที่รู้จักกันในชื่อของน้ำมันโซล่าถ้าใช้กับเรือเดินสมุทรมักเรียกว่า Marine Gas Oil
 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1.1 น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา คือ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ผสมไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน ในสัดส่วนร้อยละ 10 โดยปริมาตร

1.2 น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 คือ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ผสมไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน ในสัดส่วนร้อยละ 7 โดยปริมาตร

1.3น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20  คือน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ผสมไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน ในสัดส่วนร้อยละ 20 โดยปริมาตร

 2. มันดีเซลหมุนช้าน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลรอบหมุนปานกลางหรือหมุนช้า (Industrial Diesel Oil) เช่น เครื่องยนต์ดีเซลขับส่งกำลัง ติดตั้งอยู่กับที่ตามโรงงานต่างๆ ซึ่งมีรอบการทำงานต่ำ ประมาณ 500-1,000 รอบต่อนาที เครื่องยนต์ประเภทนี้ไม่ต้องการน้ำมันดีเซลที่มีค่าซีเทนสูงมากนัก และการระเหยอาจช้ากว่าได้ น้ำมันเชื้อเพลิงประเภทนี้เรียกว่า น้ำมันดีเซลหมุนช้า (LSD; Low Speed Diesel Oil) ซึ่งในตลาดเป็นที่รู้จักกันว่า น้ำมันขี้โล้ ถ้าใช้กับเรือเดินสมุทรมักเรียกว่า Marine Diesel Oil) เป็นน้ำมันผสมระหว่างน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (Distillate Fuel) และน้ำมันเตา (Fuel Oil, FO หรือ Heavy Fuel Oil, HFO) ในอัตราส่วนที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของหระทรวงพาณิชย์

ที่มา:https://sites.google.com/site/butsakorn44396/na-mandi-sel/industrial-diesel-oil

     https://www.doeb.go.th/

 

Visitors: 911,380