น้ำมันมีน้ำ ไม่มีน้ำรู้ได้อย่างไร

เราจะรู้ได้ใง ว่าในน้ำมันที่้ราใช้เติมน้ำมันรถในกิจการของเรา มีน้ำปนอยู่หรือไม่ ? 

วันนี้เรามี "วิธีการตรวจสอบน้ำในน้ำมัน" มาให้ดูกัน สามารถทดสอบน้ำในน้ำมันได้อย่างแน่นอน 100%

 

รู้ไหม? น้ำมันที่เติมอยู่มีน้ำมันปนหรือไม่ 

 

ถ้ามองด้วยตาเปล่าก็คงแยกออกยากเพราะน้ำมันก็สีคล้าย ๆ กัน จะพิสูจน์ด้วยตายังไงว่าอันไหนมีน้ำปนหรือไม่มี...

วิธีที่ง่ายที่สุดที่ทัสพาวจะแนะนำวันนี้ง่ายนิดเดียวด้วย น้ำยาวัดน้ำ Kolor Kut 

สีเหลือง : สำหรับตรวจวัดน้ำมันดีเซล หรือไบโอดีเซล 

สีแดง : สำหรับตรวจวัดน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอลล์  

                    เพียงใช้น้ำยาวัดน้ำทาบนอุปกรณ์ที่เป็นแท่งและนำลงไปแช่ในน้ำมันที่เตรียมไว้ รอดูการเปลี่ยนแปลงของสีน้ำยา แดง = มีน้ำมันแต่จะทนใช้น้ำมันที่มีน้ำปนไปเพื่ออะไร ถ้าจะให้แยกน้ำในถังน้ำมันอาจจะยาก   

 

วิธีป้องกันปัญหาเรื่องน้ำปนกับมาน้ำมันนั้น แก้ได้ด้วยหลายวิธี เช่น ตรวจสอบน้ำมันอยู่เสมอ ทั้งก่อนโหลดน้ำมันเข้าถังหรือ ตรวจสอบภายในถัง ด้วยน้ำยาวัดน้ำอยู่เสมอ และแก้ไขที่ต้นเหตุ เท่านี้ก็จะป้องกันได้ แต่ถ้ามีอุปกรณ์ดักน้ำไว้ได้ด้วยไส้กรองดักน้ำ ก็จะทำให้น้ำมันที่เติมรถยนต์ของเราสะอาดปราศจากการปนของน้ำ เท่านี้ก็หมดปัญหา  

 

ติดตั้ง ไส้กรองดักน้ำ ก่อนจ่ายให้กับรถยนต์ หรือเครื่องจักรน้ำจะถูกดักไว้ก่อนที่จะลงไปสู่ถังน้ำมัน เท่านี้ก็หมดปัญหา   

ไส้กรองดักน้ำ

Visitors: 911,381