น้ำมันมีน้ำ ไม่มีน้ำรู้ได้อย่างไร

เราจะรู้ได้ใง ว่าในน้ำมันที่้ราใช้เติมน้ำมันรถในกิจการของเรา มีน้ำปนอยู่มั้น วันนี้เรามี วิธีการตรวจสอบน้ำในน้ำมัน มาให้ดูกัน

สามารถทดสอบน้ำในน้ำมัน ได้ 100% อย่างนอน

 

รู้ไหม? น้ำมันที่เติมอยู่มีน้ำมันปนหรือไม่ 

 

ถ้ามองด้วยตาเปล่าก็คงแยกออกยากเพราะน้ำมันก็สีคล้ายๆกัน จะพิสูจน์ด้วยตายังไงว่าอันไหนมีน้ำปนหรือไม่มีแต่... วิธีที่ง่ายที่สุดที่ทัสพาวจะแนะนำวันนี้ง่ายนิดเดียวด้วย น้ำยาวัดน้ำ Kolor Kut สีเหลืองสำหรับตรวจวัดน้ำมันดีเซล หรือไบโอดีเซล สีแดงสำหรับ ตรวจวัดน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอลล์  

                    เพียงใช้น้ำยาวัดน้ำทาบนอุปกรณ์ที่เป็นแท่งและนำลงไปแช่ในน้ำมันที่เตรียมไว้ และดูการเปลี่ยนแปลงของสีน้ำยา แดง = มีน้ำมันแต่จะทนใช้น้ำมันที่มีน้ำปนไปเพื่ออะไร ถ้าจะให้แยกน้ำในถังน้ำมันอาจจะยาก   

 

วิธีป้องกันปัญหาเรื่องน้ำปนกับมาน้ำมัน นั้น แก้ได้ด้วยหลายวิธี เช่น ตรวจสอบน้ำมันอยู่เสมอทั้งก่อน โหลดน้ำมันเข้า ถัง หรือ ตรวจสอบภายในถัง ด้วยน้ำยาวัดน้ำอยู่เสมอ และแก้ไขที่ต้นเหตุ เท่านี้ก็จะป้องกันได้ แต่ถ้า มีอุปกรณ์ดักน้ำไว้ได้ด้วยไส้กรองดักน้ำ ก็จะทำให้น้ำมันที่เติมรถยนต์ของเราสะอาดปราศจากน้ำปนไป เท่านี้ก็หมดปัญหา  

 

ติดตั้ง ไส้กรองดักน้ำ ก่อนจ่ายให้กับรถยนต์ หรือเครื่องจักร น้ำจะถูกดักไว้ก่อนที่จะลงไปสู่ถังน้ำมัน เท่านี้ก็หมดปัญหา   

ไส้กรองดักน้ำ

Visitors: 854,015