รวมผลงานของเรา

เรารวบรวมผลงานของ ทัสพาว ที่ให้บริการกับลูกค้าของเรา ในทุกอุตสาหกรรมจำหน่ายและติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน

- ผลิตและจำหน่ายถังบรรจุน้ำมัน

- ออกแบบ และก่อสร้างสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน

- แก้ไขและขออนุญาตการก่อสร้างสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ต่อหน่วยงานราชการ

- ตรวจเช็คซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ในระบบน้ำมัน

 

Visitors: 980,491