ยื่นขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการ

น้ำมันเป็นวัตถุอันตราย มีกฏหมายควบคุมการใช้งาน จะใช้เองหรือจำหน่าย จะต้องขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการ ตามข้อกำหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ตามขั้นตอน     ของกฏหมาย ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้นก่อนตัดสินใจลงทุนต้อง คำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย ทัสพาวเรามีทีมงานไว้คอยให้คำปรึกษา รวมถึงดำเนินการขออนุญาตให้ทั้งระบบ เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานของลูกค้าของเรา ให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น สามารถโทรมาปรึกษากับทัสพาวได้

Visitors: 630,676