ดัดแปลงตู้จ่ายจากระบบแมคคานิคเป็นดิจิตอล

สำหรับเจ้าของกิจการที่มีตู้จ่ายเก่าอยู่แล้ว ต้องการซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมันให้พร้อมกับการใช้งาน

"ทัสพาว เพื่อนรู้ใจคนใช้น้ำมัน" มีบริการดัดแปลงตู้จ่ายระบบเดิม ให้เป็นระบบดิจิตอลที่ทันสมัย 

โดยไม่ต้องเปลี่ยนตู้จ่ายใหม่ ✓ 

ประหยัดค่าใช้จ่าย ✓ 

แม่นยำในการจ่ายมากยิ่งขึ้น ✓  

Visitors: 980,634