ตรวจคำรับรองหัวจ่ายน้ำมัน

 

การตรวจคำรับรองสำหรับผู้ใช้ตู้จ่ายน้ำมัน

หลายคนอาจสงสัยว่าการตรวจคำรับรองคืออะไร? วันนี้เราจะพามารู้จักกับบริการนี้กัน

     หากคุณใช้เครื่องชั่งตวงวัด ยกตัวอย่างเช่น ตู้จ่ายน้ำมัน ซึ่งทางสำนักชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดให้เครื่องชั่งตวงวัดที่นำไปใช้ในการซื้อขายหรือแลกเปลื่ยนสินค้ากับผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าตอบแทนนั้น จะต้องได้รับการรับรองจากกรมการค้าภายใน และห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีการให้คำรับรองหรือคำรับรองหมดอายุแล้วนั้นทำการซื้อขายหรือแลกเปลื่ยนเพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าตอบแทน และกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้า ขาย หรือซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดที่ยังไม่มีการให้คำรับรอง ต้องนำเครื่องชั่งตวงวัดมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้คำรับรองภายในกำหนดเวลา

 

 

การรับรองใบผ่านตรวจรับรองสามารถทำได้โดย

1. ประทับหรือแสดงเครื่องหมายคำรับรองของสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขาที่เครื่องชั่งตวงวัด และออกหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัดทุกเครื่อง

2. ในกรณีเครื่องชั่งตวงวัดซึ่งโดยสภาพไม่สามารถประทับหรือแสดงเครื่องหมาย คำรับรองได้ หรือเมื่อประทับหรือแสดงเครื่องหมายคำรับรองแล้วจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ เครื่องชั่งตวงวัดนั้น จะออกหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองอย่างเดียวก็ได้ในกรณีที่เครื่องชั่งตวงวัดซึ่งใช้ด้วยกันเป็นชุด จะออกหนังสือสำคัญแสดงการให้ คำรับรองรวมกันเป็นฉบับเดียวก็ได้ หนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองจะทำเป็นแถบผนึกติดไว้ที่เครื่องชั่งตวงวัดก็ได้


Visitors: 1,016,803