ทำไมอุปกรณ์ไฟฟ้าจะมีการระบุประเภท AC/DC

สังเกตไหมว่า? อุปกรณ์ไฟฟ้าจะมีการระบุประเภท AC/DC

 

การทำความรู้จักหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ ไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) และไฟฟ้ากระแสตรง(DC) นั้นเป็นเรื่องพื้นฐานเลยทีเดียวก็ว่าได้ เพราะเป็นหัวใจหลักในการเลือกซื้ออุปกรณ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นในการใช้งานเครื่องมือต่างๆได้อย่างถูกต้อง 

ซึ่งอย่างที่เราทุกคนเข้าใจกันดีว่าในประเทศไทยของเรา อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ทำออกมา รองรับการใช้งานกับไฟบ้านหรือกับไฟฟ้ากระแสสลับ(AC)  ซึ่งมีค่าแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 220 โวล์ ส่วนไฟฟ้าที่อยู่ในพวกแผงวงจร หรือไฟฟ้าที่มาจากถ่านไฟฉายนั้น เป็นไฟฟ้ากระแสตรง(DC) นั้นเอง

สินค้าของทัสพาว นั้นได้มีการระบุประเภทของปั๊มที่ใช้กับกระแสไฟ AC/DC คือ ปั๊มที่ใช้ไฟกระแสสลับ AC จะเป็นไฟบ้าน จะมีอยู่ 2 แบบ แรงดัน 220 V และแรงดัน 380 V การเลือกใช้ปั๊มระบบนี้ ส่วนใหญ่จะติดตั้งอยู่กับที่และไม่ได้เคลื่อนย้ายปั๊มที่ใช้ไฟกระแสตรง DC เป็นไฟจากแบตเตอร์รี่  ปั๊มประเภทนี้ ส่วนใหญ่จะเลือกใช้ในกรณี ที่หน้างานไม่มีไฟฟ้ากระแสสลับ แต่ต้องการใช้งานน้ำมัน โดยมีแห่งจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ 12/24 V ก็จะเลือกใช้ปั๊มประเภท DC  

ตู้จ่ายน้ำมันระบบไฟ AC

ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating current) คือไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าไปในทางกลับกัน คือกระแสไฟจะไม่มีขั้วไฟฟ้าว่าเป็นขั่วบวกหรือขั่วลบ และจะมีทิศทางการไหลที่กลับไปกลับมาอยู่ตลอดเวลา โดยอัตราการเปลี่ยนทิศทางนี้เราเรียกว่าความถี่ของไฟกระแสสลับ มีหน่วยวัดเป็นเฮิร์ท(Hz) ซึ่งก็คือจำนวนรอบคลื่นต่อ หนึ่งวินาที (ไฟบ้าน ในประเทศไทยใช้ความถี่ 50Hz) และภาพลักษณะการไหลเราจะเรียกกันว่า Sine Wave   

ตู้จ่ายน้ำมันระบบไฟDC 

ไฟฟ้ากระแสตรง DC (Direct Current) คือไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลไปทางเดียวตลอดระยะเวลาที่วงจรไฟฟ้าปิดนั่นคือกระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้วบวกภายในแหล่งกำเนิดผ่านตัวต้านหรือภาระไฟฟ้าผ่านตัวนำไฟฟ้าแล้วย้อนกลับเข้าแหล่งกำเนิดที่ขั้วลบ วนเวียนเป็นทางเดียวเช่นนี้ตลอดเวลา แหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่เรารู้จักกันดีคือ โซล่าเซลล์ แบตเตอรี่ ไดนาโม ดีซีเยนเนอเรเตอร์ เป็นต้น  

Visitors: 980,542