บริการการคาลิเบรทตู้จ่าย หัวจ่ายน้ำมัน

การคาลิเบรท คือ การสอบเทียบค่าของอุปกรณ์หรือเครื่องมือวัด ที่ใช้ให้ได้มาตรฐาน อย่างเช่น ปรับมิเตอร์วัดน้ำมันหรือตู้จ่ายน้ำมันให้ตรงกับค่ามาตรฐาน 

เพื่อให้จ่ายน้ำมันตรงตามคำสั่งจ่ายออกให้ได้ตามกำหนด 

ดังนั้น ความสำคัญของการคาลิเบรทก็คือ การปรับเครื่องมือวัดให้มีประสิทธิภาพแม่นยำ เพื่อลดการเกิดปัญหาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือก่อให้เกิดความผิดพลาดในการใช้งาน

 ทำไมต้องคาลิเบรท?

      ตู้จ่ายน้ำมันและมิเตอร์วัดน้ำมันเมื่อใช้งานไปแล้วในระยะหนึ่ง ค่าจากการวัดจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยแวดล้อม ได้แก่ ระยะเวลาการใช้งาน อุณหภูมิ ไฟฟ้า สารเคมี ที่ส่งผลให้มิเตอร์วัดเสื่อมสภาพ และบอกค่าการวัดการคลาดเคลื่อนไปจากเดิม เมื่อเครื่องมือวัดอยู่ในสภาวะที่เสื่อมสภาพจะทำให้ผลจากการวัดที่มีความน่าเชื่อถือน้อยลง และส่งผลต่อประสิทธิภาพของการใช้งาน จึงควรต้องมีการสอบเทียบเครื่องมือเป็นระยะ ๆ เพื่อความถูกต้องแม่นยำของกระบวนการควบคุมคุณภาพการวัดในอุตสาหกรรมต่าง ๆเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ใช้น้ำมัน การสอบเทียบก็มีความสำคัญอย่างมากสำหรับผู้ครอบครองน้ำมันเช่นกัน

  • การวัดค่าทำการสอบเทียบจากอุปกรณ์โดยตรง
  • ปรับค่าให้ตรงกับเครื่องมือวัดให้ได้มาตรฐานจากอุปกรณ์โดยตรง
  • วัดค่าหลังสอบเทียบโดยทดสอบการจ่ายน้ำมันลงในกรวยตวง
  • จะได้น้ำมันจากการคาลิเบรทตรงตามมาตรฐาน (หากไม่ได้ตามมาตรฐานให้ทำการคาลิเบรทจนกว่าจะได้มาตรฐาน)
  • เข้าไปสอบเทียบตู้จ่ายได้จากแอปพลิเคชั่น
  • ปรับค่าให้ตรงกับมาตรฐานผ่านแอปพลิเคชั่น
  • วัดค่าหลังสอบเทียบโดยทดสอบการจ่ายน้ำมันลงในกรวยตรวง(หากไม่ได้ตามมาตรฐานให้ทำการคาลิเบรทจนกว่าจะได้มาตรฐาน)

ดังนั้น การคาลิเบรท จึงเป็นสิ่งที่ไม่ไกลตัวเรามากนักในชีวิตประจำวัน เมื่อเราเติมน้ำมัน หากมิเตอร์วัดน้ำมันหรือตู้จ่ายน้ำมันไม่ได้มาตรฐาน ปริมาณน้ำมันที่ได้ก็จะมีคลาดเคลื่อนไม่ได้น้ำมันตามปริมาณที่กำหนดไว้ "ทัสพาว" เรามีทีมช่างที่เชี่ยวชาญที่มีในการทดสอบ และสอบเทียบเครื่องมือวัด ครบและจบในที่เดียว พร้อมให้บริการทั่วประเทศ

Visitors: 1,006,424