สิ่งไม่ควรทำขณะเติมน้ำมัน

3 สิ่งไม่ควรทำขณะเติมน้ำมัน

ระยะหลังๆมานี้ มีข่าวเหตุการณ์เพลิงลุกไหม้ในขณะเติมน้ำมันอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งหลายครั้งเกิดจากความประมาทของเจ้าของรถ ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของเติมน้ำมัน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคุณ

 

 

3 สิ่งไม่ควรทำขณะเติมน้ำมัน

ระยะหลังๆมานี้ มีข่าวเหตุการณ์เพลิงลุกไหม้ในขณะเติมน้ำมันอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งหลายครั้งเกิดจากความประมาทของเจ้าของรถ ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของเติมน้ำมัน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคุณ

 

 

 width=

1. สูบบุหรี่หรือก่อประกายไฟ - ถือเป็นกฎเหล็กพื้นฐานเลยก็ว่าได้ สำหรับการไปสูบในพื้นที่ใกล้จุดเติมน้ำมัน เนื่องจากบริเวณหัวจ่ายน้ำมัน อาจมีไอน้ำมันที่มองไม่เห็น ซึ่งจะทำให้เกิดการลุกไหม้ได้

 

 

 width=

 

2. ไม่ดับเครื่องยนต์ - จริงๆแล้วการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ อาจไม่มีผลต่อการเกิดเพลิงลุกไหม้จากน้ำมันมากนัก แต่ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนระอุในบ้านเรา ประกอบกับแรงดันในถังน้ำมัน ที่พวยพ่นไอระเหยจากน้ำมันอย่างต่อเนื่องขณะเติม อาจก่อให้เกิดเหตุไม่คาดฝันได้

 

 width=

 

3. เติมน้ำมันในถังพลาสติก - จริงๆแล้วการเติมน้ำมันในถังพลาสติกถือเป็นเรื่องที่อันตรายกว่าที่คิดไว้ เพราะดูเผินๆอาจไม่มีปัจจัยเอื้อให้เกิดการติดไฟมากนัก แต่ถังพลาสติกอาจเต็มไปด้วยไฟฟ้าสถิตย์ที่มองไม่เห็น ซึ่งจะก่อให้เกิดเพลิงลุกไหม้ได้เช่นกัน

 

ข้อควรระวังขณะเติมน้ำมัน

1. คุณควรระวังไฟฟ้าสถิตย์ให้ดี - นอกเหนือจากถังพลาสติกแล้ว ยังมีวัตถุอีกหลายอย่างที่มีไฟฟ้าสถิตย์ เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ฯลฯ หากไปสัมผัสกับไอน้ำมันที่มองไม่เห็น ก็จะทำให้เกิดการลุกไหม้ได้เช่นกัน

2. ควรเติมน้ำมันให้ถูกประเภทกับเครื่องยนต์ - เป็นสิ่งที่ควรระวังอย่างมาก ถ้าหากเติมน้ำมันไม่ถูกประเภทกับเครื่องยนต์อาจทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์ โดยตรง

 

Visitors: 885,754