บริการล้างถังน้ำมัน

บริการล้างถังน้ำมัน 

เป็นการซ่อมบำรุงรักษาเพื่อให้ถังน้ำมันของคุณ มีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ครอบครองถังน้ำมันควรตรวจเช็คสภาพตัวถังอยู่เสมอ ลดปัญหาการรั่วซึม หรือน้ำมันหายจากสต๊อก แต่การล้างถังน้ำมัน ต้องได้รับบริการโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ และมีใบรับรองการลงในที่อับอากาศเท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่ข้อกฏหหมายกำหนด 

Visitors: 683,724