สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับแม่ปั๊มน้ำมัน

 สิ่งที่ควรคำนึงถึง ในการเลือกปั๊มน้ำมัน

1. อัตราการไหล และกำลัง

2. วัสดุที่ทนต่อประเภทน้ำมัน และไม่ทำให้เกิดประกายไฟ

3. ประเภทมอเตอร์ และแหล่งจ่ายพลังงาน

4. หัว การคายประจุของหัวทั้งหมดหรือกำลังสูงสุดของปั๊ม

    เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการ

  
 

สิ่งที่ควรรู้ก่อนการติดตั้งปั๊มน้ำ

·         เลือกขนาดปั๊มน้ำ

·         ดูสถานที่ที่จะติดตั้งให้เหมาะสม เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และทนทาน

 

สิ่งที่ควรทราบก่อนการติดตั้ง  เพื่อให้ปั้มน้ำมันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

·         ศึกษาข้อมูลและคู่มือก่อนการติดตั้ง

·         การติดตั้ง - ซ่อม ควรทำโดยช่างที่มีความรู้ ความชำนาญ

·         ตัดไฟฟ้าก่อนทำการติดตั้ง เพื่อความปลอดภัย

·         ติดตั้งชุดควบคุม (เบรกเกอร์) เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการซ่อมบำรุง

·         ขนาดของสายไฟต้องรองรับกระแสไฟฟ้าที่ใช้กับปั๊มได้

·         ต้องติดตั้งเข้ากับถังเก็บน้ำมัน

·         ติดตั้งในที่ร่ม  เพื่อไม่ให้โดนแดดโดนฝน

·         ติดตั้งให้สูงจากพื้นเล็กน้อย อยู่บนฐานรอง เพื่อป้องกันน้ำขัง และ ทำความสะอาดง่าย

·         ติดตั้งท่อน้ำมันควรระวังเรื่องเศษวัสดุและสิ่งสกปรกต่าง ๆ เข้าไปในท่อ ซึ่งจะทำให้ระบบ เกิดการขัดข้องได้

ข้อควรระวังก่อนการติดตั้งปั๊ม

         ศึกษาการใช้งานและข้อจำกัดการใช้งานโดยละเอียด ควรหลีกเลี่ยงการใช้สูบของเหลวอื่นๆ ที่ไม่ตรงกับประเภทของปั๊ม ควรติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟ และต่อสายดินทุกครั้ง เลือกใช้ท่อเหล็กที่ทนแรงดันได้ เพื่อป้องกันการเสียหายอันเกิดจากแรงสุญญากาศขณะดูด ไม่ควรใช้งานเกินประสิทธิภาพของปั๊มเพราะอาจทำให้ปั๊มเสียหายได้ ระวังไม่ให้ปั๊มโดนน้ำหรือฝนสาดเพราะอาจทำให้อายุการใช้งานของปั๊มสั้นลง และอาจจะติดตั้งตัวกรองน้ำ กรองน้ำมันร่วมด้วย ทั้งนี้ก่อนติดตั้งและซ่อมบำรุงปั๊มจะต้องตัดกระแสไฟฟ้าออกก่อน

                  

Visitors: 867,004