ขนาดสายจ่ายน้ำมัน

❓ขนาดสายจ่ายน้ำมันแบบไหนที่เหมาะกับงานคุณ

ขนาดสายจ่ายน้ำมันแบบไหนที่เหมาะกับงานคุณ  


การเลือกขนาดสายจ่ายน้ำมันในปัจจุบันจะเรียกหน่วยวัดขนาดของสายจ่าย
เป็นหน่วย ตัวอย่างเช่น หุน นิ้ว เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกใช้งานที่มาของหน่วย หุน-นิ้ว
หุน (Hun)
หุนจะเป็นหน่วยวัดที่ช่างนิยมใช้ และติดปากกันมากที่สุด ซึ่งคำว่า หุน (Hun) เป็นชื่อมาตราวัดของจีนโบราณและช่างไทยในสมัยก่อนก็จะได้รับอิทธิพลและวิธีการผลิตงานจากจีนมามากพอสมควร จึงเป็นเรื่องไม่แปลกที่หน่วย หุนจะนิยมมากในหมู่ช่างไทย ซึ่งในปัจจุบันถ้านำมาเทียบกับนิ้วแล้ว ใน1นิ้ว จะมีทั้งหมด 8หุน 

นิ้ว (inch)
นิ้วเป็นมาตราวัดอิมพีเรียล หรือมาตราวัดอังกฤษ ถึงแม้จะมีถิ่นกำเนิดมาจากอังกฤษ แต่ในปัจจุบันเหลือเพียง 3 ประเทศที่ใช้หน่วย นิ้วเป็นมาตราวัดประจำชาติ ซึ่งได้แก่ สหรัฐอเมริกา, เมียนม่า ,และไลบีเรีย โดยจะใช้สัญลักษณ์ฟันหนู (“) เพื่อเป็นการแทนนิ้ว  

Visitors: 867,006