มิเตอร์วัดน้ำมัน K24

 มิเตอร์วัดน้ำมัน K24  เครื่องวัดการไหลแบบดิจิตอลพร้อมกังหันที่เหมาะสำหรับการวัดน้ำมันประเภทดีเซลและแสดงผลการจ่ายน้ำมันแบบดิจิตอล

มิเตอร์ K24 เป็นเครื่องวัดอัตราการไหลน้ำมันแบบดิจิตอล ดีไซน์ทันสมัย

ตอบโจทย์ทุกสภาพการใช้งาน 

 

Visitors: 1,006,388