มิเตอร์วัดน้ำมัน K24

มิเตอร์ K24 เป็นเครื่องวัดอัตราการไหลน้ำมันแบบดิจิตอล ดีไซน์ทันสมัย

ตอบโจทย์ทุกสภาพการใช้งาน 

 

Visitors: 683,723