มิเตอร์วัดน้ำมันหล่อลื่น K40

Piusi K40 เป็นเครื่องวัดระบบแมคคานิคที่เหมาะสำหรับน้ำมันหล่อลื่นที่มีความหนืด ปานกลาง/สูงโดยไม่จำเป็นต้องสอบเทียบใดๆ เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจวัดสารหล่อลื่นประเภทต่างๆ

Piusi K40 เป็นเครื่องวัดระบบแมคคานิคที่เหมาะสำหรับน้ำมันหล่อลื่นที่มีความหนืด ปานกลาง/สูงโดยไม่จำเป็นต้องสอบเทียบใดๆ เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจวัดสารหล่อลื่นประเภทต่างๆ

Visitors: 1,016,804