มิเตอร์วัดน้ำมันหล่อลื่น K400

K400 เครื่องวัดอัตราการไหลระบบดิจิตอลแบบเฟืองและเครื่องวัดอัตราการไหลสำหรับควบคุมการจ่ายน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันดีเซล หลักการทำงานของเฟืองวงรีช่วยให้มีความแม่นยำสูงเมื่อทำการวัดและลดการสูญเสียแรงดัน


K400 เครื่องวัดอัตราการไหลระบบดิจิตอลแบบเฟืองและเครื่องวัดอัตราการไหลสำหรับควบคุมการจ่ายน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันดีเซล หลักการทำงานของเฟืองวงรีช่วยให้มีความแม่นยำสูงเมื่อทำการวัดและลดการสูญเสียแรงดัน 

Visitors: 1,016,803