มิเตอร์วัดน้ำมันหล่อลื่น K500 PRESET

K500 เป็นมาตรวัดหัวฉีดแบบตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับน้ำมันหล่อลื่น ด้วย K500 สามารถกำหนดจำนวนลิตรในการเติมแต่ละครั้ง  เมื่อครบจำนวนที่เลือกไว้ล่วงหน้าแล้ว หัวฉีดจะปิดวาล์วหยุดการจ่ายโดยอัตโนมัติทันที

K500 เป็นมาตรวัดหัวฉีดแบบตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับน้ำมันหล่อลื่น ด้วย K500 สามารถกำหนดจำนวนลิตรในการเติมแต่ละครั้ง เมื่อครบจำนวนที่เลือกไว้ล่วงหน้าแล้ว หัวฉีดจะปิดวาล์วหยุดการจ่ายโดยอัตโนมัติทันที

Visitors: 980,492