ถังน้ำมันหล่อลื่น

ถังน้ำมันหล่อลื่น

ในศูนย์บริการรถยนต์ หรือ อู่ซ่อมรถยนต์ ขนาดใหญ่ ที่มีการใช้น้ำมันหล่อลื่น จำนวนมาก หรือต้องการเก็บน้ำมันใช้แล้ว ถังน้ำมันจึงมีความจำเป็นในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการเก็บน้ำมันใหม่ หรือ น้ำมันใช้แล้ว เพราะน้ำมันหล่อลื่นเป็นวัตถุอันตราย มีกฏหมายกำหนด ดังนั้นการใช้งานควรมีการจัดเก็บที่ดชถูกวิธี เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ต่อตนเองและผู้อื่น ทัสพาวเราออกแบบและผลิต ถังน้ำมันหล่อลื่น  มาเพื่อให้ใช้งานได้สะดวก ได้มาตรฐานความปลอดภัย ตามกฏหมายกำหนด สนใจปรึกษาเราได้

Visitors: 854,015