ถังน้ำมันหล่อลื่น

      ในศูนย์บริการรถยนต์ หรือ อู่ซ่อมรถยนต์ขนาดใหญ่ ที่มีการใช้น้ำมันหล่อลื่นจำนวนมากหรือต้องการเก็บน้ำมันใช้แล้ว ถังน้ำมันจึงมีความจำเป็นในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการเก็บน้ำมันใหม่ หรือ น้ำมันใช้แล้ว เพราะน้ำมันหล่อลื่นเป็นวัตถุอันตรายมีกฏหมายกำหนด ดังนั้น การใช้งานควรมีการจัดเก็บที่ถูกวิธี เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น 

 
"ทัสพาว" เราออกแบบและผลิต ถังน้ำมันหล่อลื่น  มาเพื่อให้ใช้งานได้สะดวก ได้มาตรฐานความปลอดภัย ตามกฏหมายกำหนด 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,016,803