อะไหล่ถังน้ำมัน

อุปกรณ์สำหรับผู้ผลิตถังบรรจุของเหลว ถังน้ำมัน เพื่อการใช้งานได้อย่างครบถ้วน


  • สเกลระดับน้ำมัน1500x1500.jpg
    ชุดวัดระดับถังน้ำมัน ในการใช้ถังน้ำมัน นั้นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นสำหรับการใช้งานถังน้ำมัน ก็คือ ชุดวัดระดับน้ำมัน เพื่อการตรวจสอบ การบริหารจัดการใช้น้ำมัน ไม่ว่าจะเป็นถังน้ำมันบนดิ...

  • 20200526_091941.jpg
    ฝาปิดท่อทางลงน้ำมัน หรือ หัวรับน้ำมันจากรถน้ำมัน เป็นอุปกรณ์ที่ ผู้ที่มีถังน้ำมันจำเป็นจะต้องติดตั้งไว้สำหรับต่อท่อโหลดน้ำมันจากรถบรรทุกน้ำมัน เชื่อมกับท่อโหลดน้ำมันของถังน้ำมัน เพ...

  • 20200615_084248.jpg
Visitors: 911,412