Mobile Tanks

ชุดปั๊มดูดน้ำมันเคลื่อนที่  MOBILE TANK

ในธุรกิจที่มีความจำเป็นต้องเติมน้ำมันให้กับรถยนต์ หรือเครื่องจักรหน้างาน แต่ไม่มีไฟฟ้า !

"ทัสพาว" จึงออกแบบ ชุดปั๊มดูดน้ำมันเคลื่อนที่ ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทุกการใช้งาน โดยมีเพียงแบตเตอรี่ 12 V. หรือ 24 V. 

ก็สามารถใช้เติมน้ำมันหน้างานได้สะดวกรวดเร็ว ไม่เสียเวลาทำงาน ดังนั้น ชุดปั๊มดูดน้ำมันเคลื่อนที่ในรูปแบบต่าง ๆ

จะเหมาะกับธุรกิจของลูกค้าแบบไหน ทัสพาวพร้อมให้คำปรึกษาและยินดีให้คำแนะนำ

 

Visitors: 980,508