น้ำยาวัดน้ำ น้ำมัน

น้ำยาวัดระดับน้ำในน้ำมัน จากแบรนด์ Kolor kut  สีเหลืองสำหรับตรวจวัดน้ำมันดีเซล หรือไบโอดีเซล สีแดงสำหรับ ตรวจวัดน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอลล์ 

 
Visitors: 806,514