อุปกรณ์เซฟตี้ถังน้ำมัน

อุปกรณ์เซฟตี้สำคัญสำหรับผู้ครอบครองถังน้ำมันในปัจจุบัน อีกทั้งกฎหมายเล็งเห็นถึงความปลอดภัย

ของการครอบครองถังน้ำมันปริมาณมาก จึงจำเป็นต้องให้ถังน้ำมันจะต้องติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้ 

เพื่อความปลอดภัยกับผู้ใช้และผู้อยู่อาศัยโดยรอบ 

 
 
 
Visitors: 1,016,803