เลือกตู้จ่ายแบบไหน ให้ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณ

สำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการเติมน้ำมันได้เองในกิจการแต่ยังลังเลว่าควรเลือกตู้จ่ายน้ำมันแบบไหนให้ตอบโจทย์ ในกิจการของตนเอง ทัสพาวมีคำตอบให้  

  

ตู้จ่ายน้ำมัน มีหน้าที่ทำอะไร

1.ใช้นำส่งน้ำมันจากถังบรรจุน้ำมัน ไปใช้ หรือ เติมน้ำมันให้กับรถยนต์ และเครื่องจักรต่างๆ

2.แสดงผลจำนวนน้ำมันที่นำไปใช้ ให้ผู้ใช้ได้ทราบว่าเรา ใช้ไปจำนวนเท่าไร

3.ควบคุมการจ่ายน้ำมันในการเติมน้ำมัน 

ตู้จ่ายน้ำมันในท้องตลาดส่วนใหญ่จะมีความหลากหลายของความเหมาะสมในการใช้งานดังนั้นผู้ใช้ควรเลือกใช้ตู้จ่ายให้เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน   

ตู้จ่ายน้ำมัน 

1.ธุรกิจประเภทโลจิสติก ขนส่ง หรือต้องเติมน้ำมันให้รถยนต์ในธุรกิจประมาณครั้งละมากๆ

ประเภทตู้จ่ายน้ำมันที่เหมาะสม คือ ตู้จ่ายน้ำมันที่ใช้ระบบไฟ AC จะมีอัตราการไหลที่เร็วและคงที่

- Self Service 70 MC 

- ST E120

คำแนะนำ ควรตรวจเช็คกำลังที่ต่อพ่วงกับตู้จ่ายน้ำมันอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แรงดันไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งานแม่ปั๊มภายในตู้จ่ายและเป็นการป้องกันการชำรุดของอุปกรณ์ภายในตู้จ่าย  

 ตู้จ่ายน้ำมัน

2.ธุรกิจที่ต้องการระบบบริหารจัดการต้นทุนให้เป็นเรื่องง่าย มุ่งเน้นเติมน้ำมันในกิจการตนเอง

ประเภทตู้จ่ายน้ำมันที่เหมาะสม คือ ตู้จ่ายน้ำมันที่ทำงานร่วมระบบบริหารจัดการน้ำมัน เพราะสามารถจัดเก็บข้อมูลทุกการเติมน้ำมัน มาวิเคราะห์ได้ 
คำแนะนำ ผู้ใช้ควรพกพาสมาร์ทโฟนหรือกุญแจสำหรับสั่งเติมน้ำมันเพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลทุกการเติมน้ำมันได้    

ตู้จ่ายน้ำมันเคลื่อนที่ 

 3.ธุรกิจประเภทก่อสร้าง หรือเกษตรกร ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ที่หน้างาน 

ประเภทตู้จ่ายน้ำมันที่เหมาะสม คือ ตู้จ่ายน้ำมันที่ใช้ระบบไฟ DC เพราะ ใช้ไฟแบตเตอรี่รถยนต์ และสามารถเคลื่อนย้ายตู้จ่ายไปกับเราได้ทุกที 
คำแนะนำ เมื่อเปิดแม่ปั๊มสำหรับเติมน้ำมันไปสักระยะจะต้องหยุดพักการเติมน้ำมันเพื่อไม่ให้แม่ปั๊มเกิดความร้อนเกินกำหนด   

ตู้จ่ายน้ำมันปั๊ม 

4.ธุรกิจประเภทสถานนีบริการน้ำมัน สำหรับจำหน่ายน้ำมันในเชิงพาณิชย์

ประเภทตู้จ่ายน้ำมันที่เหมาะสม คือ ตู้จ่ายน้ำมันสำหรับการค้า เพราะสามารถบอกรายละเอียดของการเติมน้ำมันได้ เช่น บอกจำนวนลิตรต่อบาท และให้ความแม่นยำในการเติมน้ำมันที่สูง 
คำแนะนำ ต้องเน้นบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำและคอยสังเกตอาการต่างๆของตู้จ่ายน้ำมัน เพื่อให้จ่ายน้ำมันได้แม่นยำอยู่เสมอ    

การเลือกตู้จ่ายน้ำมันควรเลือกตู้จ่ายน้ำมันที่ได้มาตรฐาน และสามารถใช้งานร่วมกับกิจการของคุณ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด  

Visitors: 911,418