มีน้ำมันไว้ใช้เองในกิจการ ภายใน 1 ปีคืนทุนจริงหรือไม่

   การลดต้นทุนด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในกิจการตนเอง ในปัจจุบันราคาน้ำมันในท้องตลาดนั้นถือว่ามีราคาที่สูง และยังส่งผล กระทบให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้นด้วย เช่นกัน ดังนั้นจำเป็นต้องหาวิธีลดต้นทุนด้านน้ำมันเชื้อเพลิง

ผู้ประกอบกิจการในด้านของงานบริการ ด้านขนส่ง และโลจิสติกส์ จำเป็นต้องมียานพาหนะ เช่น รถขนส่ง รถบรรทุก เครื่องจักร ในการทำงานภายในกิจการ ซึ่งปัจจัยหลักๆของพาหนะเหล่านี้ก็ คือน้ำมันเชื้อเพลิง ที่จำเป็นต้องเติมให้กับรถบรรทุกหรือเครื่องจักร ในการดำเนินงาน ดังนั้นการเติมน้ำมันจึงเข้ามามีส่วนในด้านต้นทุนดำเนินงาน เพราะหากต้องใช้น้ำมันปริมาณมากๆ จะต้องนำรถขนส่งหรือรถบรรทุกของบริษัท โดยเฉพาะการต้องเดินทางออกไปเติมน้ำมันที่สถานีบริการภายนอก จึงเกิดค่าใช้จ่ายน้ำมันที่เพิ่มขึ้น และยังไม่รวมกับที่ต้องซื้อน้ำมันในราคาที่ผ่านกระบวนการตลาดหรือโดนภาษีต่างๆ จนก่อให้ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นไปอีก  

 

 

ลดต้นทุนน้ำมัน อย่างไรได้บ้าง?

หากต้องการลดต้นทุนด้านน้ำมันเชื้อเพลิง โดยการมีน้ำมันไว้ใช้เองในกิจการ เพื่อให้สามารถเติมน้ำมันได้เองในกิจการ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางออกไปเติมน้ำมัน ภายนอก และยังได้ราคาน้ำมันในราคาส่งอีกด้วย โดยมี ถังน้ำมัน ตู้จ่ายน้ำมัน ติดตั้งไว้ภายในกิจการ  ทัสพาวจะยกตัวอย่างการลดต้นทุนทางด้านน้ำมันเชื้อเพลิงให้เห็นภาพไปพร้อมๆกัน 

ตัวอย่างการเติมน้ำมันภายในกิจการคืนทุนภายใน 1 ปี  

ถ้าทางบริษัทลงน้ำมัน ครั้งละ 60,000 ลิตร โดยมีการใช้น้ำมันวันละ 4,000 ลิตร น้ำมันภายใน ถังน้ำมัน จะหมดภายใน 15 วัน    ซึ่ง 1 เดือนจะต้องลงน้ำมัน 2 รอบ รวมปริมาตรน้ำมันที่ใช้ 1 เดือน 120,000 ลิตร จะสามารถลดต้นทุนไปได้ถึง 240,000 บาท /เดือน หรือ 2,880,000 ปี 

   จากที่ยกตัวอย่างไป จะแสดงให้เห็นว่า สามารถคืนทุนได้จริง ภายใน 1 ปี หากตัดสินใจลงทุนก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันภายในกิจการ และที่สำคัญก็จะช่วยลดต้นทุนด้านน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างเห็นผล มีข้อสงสัย สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ กับทัสพาว เพื่อนรู้ใจคนใช้น้ำมันได้

 

Visitors: 1,015,397