ปั๊มดูดน้ำมันใช้แบตเตอรี่ 12 V.

ปั๊มดูดน้ำมันใช้แบตเตอรี่ 12 V. ใช้ดูดน้ำมันดีเซล และเบนซิน 

แก้ปัญหาผู้ประกอบการ ดูดจ่ายน้ำมันหน้างานที่ไม่มีไฟฟ้า เช่น หน้าไซต์งานก่อสร้าง งานไร่ งานสวน

ด้วยอัตราการไหลที่รวดเร็ว และดูจำนวนลิตรได้สูงสุด 999 ลิตร ใช้งานต่อเนื่อง 30 นาที


 

Visitors: 885,749