CARRY 12 V.

ปั๊มดูดน้ำมัน CARRY 12 V.

รายละเอียดสินค้า:

1. เป็นปั๊มดูดน้ำมันใช้ไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต์

2. ใช้ดูดถ่าย หรือเติมน้ำมันดีเซล ไบโอดีเซล

3. อัตราการไหลสูงสุด 50 ลิตรต่อนาที

4. ขนาดท่อเข้า-ออก 3/4"

5. ใช้ร่วมกับโฟรว์มิเตอร์วัดน้ำมันได้

 

          

      ปั๊มดูดน้ำมัน Carry เป็นปั๊มดูดจ่ายน้ำมันดีเซลเคลื่อนที่ ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้น้ำมันสำหรับเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ ที่ต้องใช้น้ำมันนอกสถานที่เคลื่อนย้ายง่าย ใช้งานได้ยาวนานและสะดวกสบาย ต่อการใช้งานนอกสถานที่ รวมถึงปั๊มที่ใช้ได้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ยานยนต์ เกษตรกรรม เหมืองแร่ และการก่อสร้าง

 

 

 


การทำงานของปั๊มดูดน้ำมัน Carry 

      ปั๊มดูดน้ำมัน Carry ทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรง DC หรือมาจากไฟแบตเตอร์รี่รถยนต์ 12 V, 24 V ตามความเหมาะสม ตัวปั๊มออกแบบมาเพื่อสะดวกต่อการใช้งานและมีสายคีบแบตมาในตัว 

มีวิธีการเติมได้ง่าย ๆ ดังนี้

 


การทำงานของปั๊มดูดน้ำมัน Carry

 

      1. เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง DC หรือที่เรียกว่า แบตเตอรี่ 

      2.นำสายดูดน้ำมันต่อเชื่อมกับถังบรรจุน้ำมัน ทางด้านท่อดูดน้ำมัน

      3. เปิดสวิตช์มอเตอร์ปั๊ม Carry ปั๊มทำงาน

      4. บีบมือจ่าย เติมน้ำมันได้ตามต้องการ

 


      จะเห็นได้ว่า การมีปั๊มดูดน้ำมันเคลื่อนที่ไว้ใช้ในหน้างานนอกสถานที่ต่าง ๆ มีความสะดวก สบายต่อหน้างาน และไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปที่สถานีบริการน้ำมัน เพียงแค่มี ปั๊มดูดน้ำมัน Carry การเติมน้ำมันก็จะไม่ยุ่งยากต่อหน้างานที่ไม่มีไฟฟ้าอีกต่อไป

 

Visitors: 1,006,459