CARRY 12 V.

ชื่อสินค้า : ปั๊มดูดน้ำมัน CARRY 12 V.

รายละเอียดสินค้า:

1.เป็นปั๊มดูดน้ำมันใช้ไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต์

2.ใช้ดูดถ่าย หรือเติมน้ำมันดีเซล ไบโอดีเซล

3.อัตราการไหลสูงสุด 50 ลิตรต่อนาที

4.ขนาดท่อเข้า-ออก 3/4"

5.ใช้ร่วมกับโฟรว์มิเตอร์วัดน้ำมันได้


Visitors: 683,762