E120

ชื่อสินค้า : ปั๊มดูดน้ำมัน E 120

รายละเอียดสินค้า:

1. เป็นปั๊มดูดน้ำมัน ระบบไฟ AC 220 V.

2. ใช้ดูดถ่าย หรือเติมน้ำมันดีเซล ไบโอดีเซล

3. อัตราการไหลสูงสุด 100 ลิตรต่อนาที

4. ขนาดท่อเข้า-ออก 1"

5.ใช้ร่วมกับโฟรว์มิเตอร์วัดน้ำมันได้

Visitors: 1,006,459