คำนวณอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอย่างไร?

วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักคำว่าอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันให้มากขึ้น รวมไปถึง วิธีคำนวณค่าน้ำมัน จากอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอย่างง่ายๆ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย 

     อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน หรือการกินน้ำมัน มีผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนพอสมควร ยิ่งเมื่อไหร่ที่เข้่าสู่ช่วงเศรษฐกิจไม่ดี ราคาน้ำมัน ส่งผลให้ภาระค่าใช้จ่ายของคุณเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมแน่นอน ทั้งนี้การรู้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันรถ จะช่วยให้วางแผนการเดินทางเพื่อเซฟค่าน้ำมันได้อย่างไร เราจะมาสอนวิธีคิดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันแบบง่ายกัน 

 


 

      การวัดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน

  การเดินทางในเมืองกับการเดินทางนอกเมือง เมื่อลองวัดตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันจะได้ผลไม่เหมือนกันเพราะมีปัจจัยทั้งเรื่องสภาพการจราจร สภาพท้องถนน และพฤติกรรมการขับขี่ ดังนั้นเราจึงมีเทคนิคในการคำนวณการกินน้ำมันของรถดังนี้ 
1.เติมน้ำมันตามที่หัวจ่ายตัด ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมันแบบอัดเต็มถัง เพื่อจะได้วัดอัตราสิ้นเปลืองได้อย่างถูกต้อง
2.รีเซ็ตระยะทางวิ่งทุกครั้ง หลังจากที่เติมน้ำมันรถแล้วก่อนออกเดินทาง ให้รีเซ็ตระยะทางเป็น 0 ศูนย์ ก่อนเสมอ
3.ขับรถใช้งานตามปกติ หลังจากที่เติมน้ำมันรถครั้งนี้แล้ว ให้ใช้งานรถตามปกติ
4.คำนวณหาอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน สำหรับการคำนวณวัดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน หรือวัดว่ารถของคุณกินน้ำมันมากน้อยเท่าไหนนั้น ให้นำ "ระยะทางที่วื่งได้"มาหารด้วย "ปริมาณน้ำมันที่เติมกลับเข้าไป"  

 


      สูตรคำนวณอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน

อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน (กิโลเมตร/ลิตร) = ระยะทางที่เดินทาง(กิโลเมตร)/ปริมาณน้ำมันที่ใช้(ลิตร)
   ตัวอย่าง เช่น หากคุณเดินทางไประยะทาง 300 กิโลเมตร และใช้น้ำมันปริมาณ 20 ลิตร ราคาน้ำมันลิตรละ 32 บาท คำนวณอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันได้ดังนี้: 
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน (กิโลเมตร) = 300 กิโลเมตร/20ลิตร=15 กิโลเมตร/ลิตร
ดังนัั้น อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของรถคันนี้ คือ 15 กิโลเมตรต่อลิตร 
 

 
  ระบบคำนวณอัตราสิ้นเปลืองสำหรับรถภายในองค์กร
   เป็นการคำนวณอัตราการสิ้นเปลืองของรถคันนั้น จากเลขไมล์เดิมก่อนเติมน้ำมันมาคำนวณกับปริมาณน้ำมันที่ใช้ไปแล้ว จะได้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของรถคันนั้น ซึ่งระบบ B.SMART ทำให้การคำนวณอัตราการสิ้นเปลืองนั่นเป็นเรื่องง่าย โดยผู้ใช้น้ำมันคีย์ข้อมูล อย่างเช่น เลขไมล์ และ น้ำมันที่เติม ระบบก็จะคำนวณอัตราการสิ้นเปลืองออกทางรายงานอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน ได้อย่างแม่นยำ และไม่เสียเวลาในการคำนวณเอง
 
 
   1.ลงข้อมูลของรายละเอียดของรถ
รายละเอียดที่เราลงในระบบจะถูกนำไปคำนวณเพื่อหาอัตราสิ้นเปลือง
 
 
 
 
 

   2.รายงานอัตราการสิ้นเปลือง
โดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมการเติมน้ำมันในแต่ละครั้งของผู้ใช้ เพื่อคำนวณอัตราการสิ้นเปลืองได้จากต้นทุนและออกรายงาน
 
 
 
 
   สำหรับ วิธีการคำนวณอัตราสิ้นเปลืองภายในองค์กรโลจิสติกส์ ดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นวิธีเบื้องต้นที่ช่วยทำให้ทราบข้อมูลได้คร่าว ๆ เท่านั้น ซึ่งอาจจะไม่แม่นยำ 100 % เนื่องจากมีปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั้งวันทั้งคืนจนเครื่องยนต์เกิดการสึกหรอได้ง่าย และรถยนต์ภายในองค์กรมีหลายคัน โดยปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก ดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุด คือ หาระบบช่วยคิดคำนวณอัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันภายในองค์กร ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยและเป็นวิธีที่ยั่งยืนอีกด้วย     
Visitors: 1,015,397